Po sedmitýdenní misi na Haiti míří zpět do Česka čtyřčlenný tým techniků rozvojové organizace Praga-Haiti. Na pražské letiště dorazí zítra. Tým na Haiti provedl kontrolu všech studní, které v minulosti vrtaři Praga-Haiti zprovoznili, jejich servis i případnou opravu. Z třiatřiceti zdrojů pitné vody je aktuálně v provozu sedmadvacet.

2013 jaro 21 resized„Hlavním důvodem vypravení současné mise byla skutečnost, že většina našich studní byla mimo provoz nebo fungovala problematicky. Čerpadla jsou na Haiti vystavena opravdu extrémní zátěži. Ke studnám přicházejí stovky lidí denně,“
popsal manažer projektu Ivo Roškanin. Technici proto nejprve jednotlivé studny zkontrolovali. Zjišťovali, jakou má voda kvalitu, jak je studna vydatná a pokud nefungovala, zajímali se o příčinu závady. „Místních lidí jsme se také ptali, kam chodí pro vodu. Zajímalo nás, jak je to daleko, jakou má zdroj kvalitu a podobně. Podle odpovědí jsme pak určili pořadí oprav,“ upřesnil Roškanin.

Mezi prvními byla takto opravena například studna Třetí den ve vesnici Sou-Pont, kde lidé chodili pro vodu k silně znečištěnému potoku, přičemž cesta tam a zpět jim zabrala často i tři hodiny. „Dali jsme tomu prioritu. Místní si sami rozbili betonové usazení staré pumpy a my jsme osadili nové,“ uvedl technik a člen mise Jan Komínek.

Podobný zákrok provedli technici také u dalších studní. Aktuálně je v provozu celkem sedmadvacet studní, přičemž čtyři vrty, které mají hloubku šedesát metrů a více, čekají na dodání čerpadel do velké hloubky. Kromě toho bylo opraveno i několik dalších studní neznámého původu. „Lidé za námi často chodili s prosbou o pomoc. Pokud jsme měli čas a na daném místě potřebnou techniku, vždy jsme jim vyhověli,“ upřesnil Ivo Roškanin. Technik Alojz Steigauf k tomu uvedl: „Hodně jsme při opravách spolupracovali s místními. Baví mě to s nimi, většinou jsou bezprostřední a přívětiví, ochotní pomoci. Navíc mají dobré nápady.“

Tým mise jednal také s místními neziskovými organizacemi, městskou správou v Beie-de-Henne, charitou a dalšími. Tématem jednání byla nejen spolupráce při rozvojových pracích, ale také například umístění základny pracovníků rozvojové organizace přímo na Haiti. Upřesnil Ivo Roškanin: „Jednali jsme mimo jiné o umístění naší základny ve městě Baie-de-Henne. Do budoucna bychom tu chtěli soustředit veškerou techniku a vybavení, které jsou nyní uskladněny na několika nevhodných a od sebe vzdálených místech. Přestavitelé města jsou této myšlence nakloněni,“ uvedl Roškanin a celkově zhodnotil: „Hlavní úkoly mise byly splněny. Náš projekt je náročný. Jako malá neziskovka však pokračujeme dopředu úzkou a neprošlapanou pěšinou.“ 

O Haiti:

Haiti je podle údajů OSN nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010, epidemie cholery v roce 2011). Pro osm a půl milionu obyvatel je zahraniční pomoc nezbytnou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než pět kilometrů denně pro pitnou vodu. Právě nedostatek základních lidských potřeb, stejně jako vysoká negramotnost a nezaměstnanost, brání rozvoji země.

O projektu Praga-Haiti:

Projekt Praga-Haiti je český rozvojový a humanitární projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Od roku 2010, kdy se pracovníci projektu specializují na budování studní, se podařilo postavit 33 studní pro zhruba 30 000 obyvatel Haiti. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.

Celý projekt je financován především ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti.