Jsme skupina lidí, kteří se rozhodli pomáhat na Haiti - v rozvrácené a zaostalé zemi, která je nejchudším státem západní polokoule. Našim cílem je rozvojová pomoc v oblasti základních lidských potřeb, dlouhodobou prioritou zajišťování zdrojů pitné vodyNa Haiti od roku 2009 vysíláme vrtařské mise, které hloubí studny naší dovezenou technikou a provádí jejich servis.

"Pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi, nebudou mít důvod ji opustit."

Jádro týmu je z České republiky a ze Slovenska. Spolupracujeme a jsme v naší činnosti podporováni lidmi a partnery z Haiti, Francie, Itálie, Kanady, USA a dalších zemí. Jsme lidé různého vyznání a věku. Do projektu se jako členové organizačního týmu, vrtaři, aktéři sbírkových a prezentačních akcí, technici pro přípravu odesílaných strojů a konzultanti zapojily desítky lidí. Tisíce lidí podpořily projekt různě velikými dary. Část z nich vytváří Klub přátel Praga-Haiti, který nám poskytuje dlouhodobou finanční podporu. Mnoho lidí dílo podporuje dalšími způsoby, nebo mu prostě fandí.

Projekt Praga-Haiti je dílo komunitní. Za každou postavenou studnou na Haiti jsou stovky lidí, kteří se neváhali rozdělit, nebo investovat svůj čas pro lidi na druhé straně planety, kteří nemají nic.

Právně je naše činnost zakotvena v neziskové organizaci Fidcon se sídlem v Jablonném nad Orlicí. Konzultační podporu projektu poskytuje Širší rada, která se skládá z jeho zakladatelů, profesionálů z různých oborů a lidí, kteří mají osobní zkušenost s prací na Haiti. Projekt Praga-Haiti významně podporuje Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Dlouhodobě spolupracujeme s Arcidiecézní charitou Olomouc, která na Haiti realizuje vzdělávací aktivity. 

Přehledné informace o Praga-Haiti jsou k dispozici v Rychlém přehledu naší činnosti, do kterého vstoupíte přes menu v pravém sloupci, nebo modrý rozcestník na home page. Databáze našich studní je v rubrice Studny v horním menu.

Možnosti, jak podpořit Praga-Haiti jsou uvedeny v rubrice Zapojte se. Platební brány a bankovní údaje v sekci Darujte.

Děkujeme za Vaši podporu, bez ní bychom nemohli pokračovat.