Finance a hospodaření

Celkové náklady na naši pomoc Haiti dosáhly od roku 2008 výše 15 mil. Kč. Tato částka zahrnuje také materiální dary a finance proúčtované přes naše partnery.
Popis našich výdajů na rozvojovou činnost

Náklady spojené se základním fungováním projektu

  • údržba provozuschopné techniky na Haiti - jedná se o největší položku, která je klíčem k plnění našeho cíle (nákup dílů, vybavení a zařízení, jejich přeprava, servisní práce)
  • pro udržení dlouhodobé mise potřebujeme stálou základnu, část materiálu a vybavení pro její stavbu již máme na Haiti
  • provozní náklady v ČR (náš minitým, kancelář, propagace)

Realizace zahraniční mise

  • zahrnuje osobní náklady vrtařů a techniků, ubytování, stravu, letenky, pohonné hmoty pro přepravu a další náklady
  • přímé náklady na studny - palivo pro vrtací stroje, trubky na pažení vrtů, vodní pumpy, stavební materiál
  • rozpočet tříměsíční a tříčlenné vrtařské mise, pokud jsou stroje v pořádku, je cca 600 000 až 900 000 Kč podle počtu provedených vrtů a dokončených studní, případně dalších nákladů (servis stávajících studní, obnova čerpadel)
Naše hospodaření