Aktuální stav a vize


Přehledné a podrobné shrnutí událostí
 je k dispozici v Newsletteru Praga-Haiti 12/2019.

Česká rozvojová mise na Haiti

Naší konečnou vizí je stálá rozvojová mise v Baie-de-Henne, která bude zajišťovat:

  • provoz rozvojové základny ve vesnici Baie-de-Henne
  • vrtání a údržbu studní s pitnou vodou
  • vzdělávání v technických dovednostech
  • vytvoření místního pracovního a servisního týmu
  • všestrannou podporu komunity ve spádové oblasti vesnice Baie-de-Henne
  • technickou pomoc organizacím a misiím působícím v departmentu Nord-Ouest
  • zázemí pro působení profesionálů z dalších oborů (techniků, zdravotníků)