• se společně s Dominikánskou republikou (známou turistickou destinací) nachází na ostrově Hispaniola, který jako druhý největší ostrov Velkých Antil vytváří severní hráz Karibského moře
 • koloniální minulost, po zlikvidování původní indiánské populace se stalo otrokářkou kolonií založenou na plantážnictví, na přelomu 17. a 18. století, po úspěšném povstání otroků, byla vyhlášena nezávislost, vykoupená bídou a chaosem
 • je politicky nestabilní, hospodářsky zcela nerozvinutou a přelidněnou zemí závislou na rozvojové pomoci
Fyzickogeografický popis Haiti
 • Haiti leží ve stejné zeměpisné šířce jako México City, Mauritánie, Niger, Omán, Bombaj, Thajsko, nebo Honolulu (19 severní rovnoběžka)
 • země má členité pobřeží s hornatým reliéfem (nejvyšší bod 2680 m)
 • podnebí je tropické, vlivem úplného odlesněnívysokých teplot, nepravidelných a místy velmi nízkých srážek, mají některé oblasti polopouštní charakter
 • země trpí nedostatkem vody a půdy, kterou eroze smývá do moře, nachází se v oblasti hurikánů
Socioekonomický popis Haiti
 • na území o rozloze odpovídající naší Moravě a Slezsku žije podobný počet obyvatel jako v celé České republice (Haiti 10 mil.), aglomerace hlavního města Port-au-Prince zahrnuje přes 2 miliony obyvatel
 • obyvatelstvo: 95% černoši, 5% mulati a běloši, oficiálním jazykem je francouzština a haitská kreolština
 • průměrný věk je 22 let, převažuje římskokatolické náboženství (80%), v menšině jsou protestanti
 • polovina Haiťanů neumí číst a psát, 2% jsou HIV pozitivní, více než 10% z haitských dětí umírá před dosažením pěti let věku
 • HDP na obyvatele je cca 1000 USD (v České republice cca 26000 USD), dělník na Haiti vydělá 3 USD za den, 70% lidí nemá stálou práci, ekonomika je tržní
Aktuální situace
 • po letech převratů a diktatur funguje v zemi vratká demokracie (poloprezidentská republika) s velkým množstvím stran a frakcí
 • od konce roku 2015 Haiti čelí politické krizi, která vznikla v důsledku zpochybnění výsledků prvního kola prezidentských voleb, úřad není obsazen řádně zvoleným prezidentem - post dočasného prezidenta zastává Jocelerme Privert
 • Haiti se stále nevzpamatovalo z ničivého zemětřesení v roce 2010, desítky tisíc lidí z hlavního města Port-au-Prince žijí ve slumech, infrastruktura byla obnovena jen částečně
 • bezpečnostní situace je stále špatná, i přesto, že od roku 2011 se viditelně zlepšuje, působí zde jednotky OSN (Minustah), běžné jsou demonstrace, přes Haiti putuje do USA třetina kokainu určeného pro tamní trh
Historie Haiti
 • 1492: Kryštof Kolumbus připlouvá do ostrovního ráje, který se stává španělskou kolonií Hispaniola, země je úrodná a pokrytá lesy, na celém ostrově žije asi 750 000 Taínů
 • 1500: na Hispaniole se objevují první otroci z Afriky
 • 1540: v důsledku epidemií, vyražďování, otrocké práce a bojů nežije na Haiti žádný z původních domorodců
 • 1600: na severozápadě Hispanioly se objevují Francouzi, světoznámými se stávají korzáři z ostrova Tortuga
 • 1697: Francie získává od Španělů západní třetinu ostrova, která nese nové jméno Saint Domingo - kolonie je hospodářsky založená na otroctví, plantážích třtiny a kávy, vytváří polovinu HDP tehdejší Francie a je nazývána cukřenkou Evropy nebo Perla Antil
 • 1749: bylo založeno Port-au-Prince, hlavní město Haiti a pojmenováno na počest francouzského prince
 • 1791: první povstání otroků, kterých je na Haiti oficiálně půl milionu, ve skutečnosti mnohem více, začátek úspěšné revoluce vede bývalý otrok Toussaint L'Ouverture
 • 1804: vyhlášení nezávislé černošské republiky, následně bývalí otroci odmítají jakoukoliv práci na plantážích, systém se hroutí a země bez přírodních zdrojů upadá do bídy, vůdce J. J. Dessalines dává nové republice jméno Haiti, podle Ayti, což v řeči původních indiánů znamená hornatá země, následují dvě století politického chaosu a diktatur
 • 1915 - 1935: vojenská intervence USA
 • 1950: haitské ženy získávají volební právo (ČSR 1919, USA 1920, Francie 1945, Portugalsko 1976)
 • 1957 - 1986: diktatura otce a následně syna Duvalierů, tisíce mrtvých, zločiny a korupce
 • 1986: lidové povstání, svržení diktatury
 • 1990: demokratické volby, jejichž vítězem je J. B. Aristide
 • 1994: intervence USA
 • 2004: příchod stabilizační mise OSN - Minustah
 • 2008: potravinová krize, odstupuje ministerský předseda, boje mezi gangy a jednotkami OSN, hurikán Gustav - desítky mrtvých
 • 2010: ve volbách vítězí Michel Martelly, zpěvák s americkým pasem, volby jsou opozicí označovány za zmanipulované
 • 2010: silné zemětřesení (7,0) - zničené hlavní město, 150 až 300 000 mrtvých, exodus uprchlíků do slumů
 • 2011: epidemie cholery, 6000 mrtvých
 • 2012: hurikán Sandy, desítky mrtvých
 • 2014politická krize způsobená sporem o volební zákon, odstupuje premiér
 • 2015: konají se dlouho odkládané volby do parlamentu, na sklonku roku probíhá první kolo prezidentských voleb
 • 2016: kritika nezávislosti voleb, v únoru skončil mandát exprezidenta Martellyho, nejvyšším představitelem je dočasný prezident Jocelerme Privert, hurikán Matthew - desítky obětí, zničená města
Department Nord Ouest
 • převážná většina našich studní se nachází v departmentu Nord Ouest, který zabírá většinu poloostrova vybíhajícího západně směrem ke Kubě 
 • Nord-Ouest (kreolsky Nòdwès) je jedním z deseti správních celků Haiti, má rozlohu 2176 km² a přibližně 450 000 obyvatel
 • hlavním městem departmentu je přístav Port-de-Paix, které bylo kdysi velkým vývozcem kávy a banánů, nyní dováží zboží z Miami
 • s výjimkou pobřežního pásu u Port-de-Paix, je celá oblast většinou vyprahlá a neplodná
 • několik kilometrů od severního pobřeží se nachází ostrov Tortuga