Co děláme

 • s využitím vrtné soupravy budujeme na Haiti studny s pitnou vodou a provádíme jejich servis
 • naše studny jsou určeny místním komunitám (osadám, vesnicím) v nejchudších oblastech a organizacím provozujícím sociální a vzdělávací činnost (sirotčince, školy, zdravotní střediska)
 • připravujeme vybudování základny pro rozvojovou činnost v rybářské vesnici Baie-de-Henne, která umožní servis strojů a realizaci aktivit zaměřených na technické vzdělávání a výsadbu stromů
 • náš projekt je malý, ale konkrétní, dlouhodobý a má viditelné výsledky
 • specializujeme se na rozvojovou pomoc, na Haiti působíme od roku 2009
          "Pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi, nebudou mít důvod ji opustit."
Co děláme na Haiti:
 • na Haiti vysíláme tří až čtyřčlenné vrtařské týmy, doplňované místními pracovníky
 • provádíme vrtné práce, především v odlehlém departmentu Nord-Ouest (Severozápad), nové studny osazujeme pumpami
 • prověřujeme nové lokality - hledáme vodu
 • provádíme kontrolu, čištění studní a opravy pump
 • udržujeme v provozuschopném stavu techniku, která je vystavena velkému zatížení po stránce výkonu i vlivu prostředí
 • zaměstnáváme místní pracovníky, učíme je technickým dovednostem
 • pro partnery (pracovníky jiných neziskových organizací, misionáře, místní komunity) provádíme náročné manipulační práce (např. přemístění kontejnerů) a servis technických zařízení (např. opravy elektrocentrál)
 • podporujeme několik škol a sirotčinců (školní pomůcky, knihy, hračky)
Co děláme v České republice: