Studny

Zde si můžete prohlédnout prezentaci všech našich studní. V seznamu je také několik studní, které vybudovali naši předchůdci, byly již dlouho mimo provoz, náš tým je opravil a nadále provádí jejich servis. Např. v roce 2017 jsme provedli v Baie-de-Henne asanaci kopaných studní zničených hurikánem Matthew.

Naše práce nekončí vyvrtáním studní. O naše studny dlouhodobě pečujeme a snažíme se do jejich údržby co nejvíce zapojit místní obyvatele.


Přiblížení mapy provedete  tlačítky +/-, nebo dvojklikem na vybrané místo.

32. Jitka

LOKALITA:
Saint-Louis du Nord
GPS:
lat: 19.55537, lng: -72.43144
STAV:
vystrojení vrtu 7. 6. 2019
HLOUBKA:
23 m
Studna Jitka je umístěna na pozemku misijní organizace North West Haiti Christian Mission ve městě Saint-Louis du Nord, které se nachází na možském pobřeží východně od Port-de-Paix. Organizace provozuje školu, nemocnici a sirotčinec pro několik desítek postižených dětí. Jejich původní zdroj vody, vrtaná studna, byl zničen při zemětřesení v roce 2018.

Studna o hloubce 23 m je velmi vydatná a vodní hladina nastoupala až do výše téměř 19 metrů. Podloží tvoří vrstvy pískojílů, písků, štěrkopísků a pískovce. Během vrtání se objevily celkem čtyři úrovně zvodnění, z nichž teprve poslední mělo dostatečný přítok. Vrtání bylo tradičně problémové díky sesýpavosti horniny, která způsobovala blokování kladiva a tření vrtné kolony. Z toho důvodu bylo úvodních osm metrů propaženo ocelovou trubkou, která byla ve vrtu ponechána.

Studna byla vystrojena PVC trubkami a zabezpečena betonovou deskou. Provozovatel studny osadil vrt vlastním elektrickým čerpadlem pro průběžné plnění zásobních tanků vodou.

31. Růženka

LOKALITA:
La Tendrie (Port-de-Paix)
GPS:
lat: 19.94174, lng: -72.85165
STAV:
vystrojení vrtu a betonáž 5. 6. 2019
HLOUBKA:
5,5 m
Studna se nachází v areálu základní školy ve čtvrti La Tendrie města Port-de-Paix, které je hlavním městem severozápadního departmentu. Školu navštěvuje 200 dětí a vznikla v místě zrušených jatek. Na pozemku se zachovala původní vodárenská věž. Zdrojem vody byla pravděpodobně vrtaná studna, ale nelze to s určitostí říci. V současné době zásobování vodou zajišťuje pojízdná cisterna.

Lokalita se nachází na úrovni mořské hladiny. Studna je tedy mělká a dosahuje hloubky 5 m. Pod vrstvou nepropustných jílů se nachází zvodnělé štěrkopísky. Vrtání bylo koplikované. Vrt byl propažen v celé hloubce ocelovou trubkou kvůli sesýpání horniny. Navíc docházelo k velkému tření mezi vnitřními stěnami trubky a vrtnou kolonou, způsobenému vynášením štěrku. Bohužel, nepodařilo se nám změřit salinitu. Je možné, že voda je mírně slaná a bude třeba několikadenního odčerpávání, aby byl jistý výsledek. I pokud by studna obsahovala mírnou příměs soli, bude mít velký význam jako zdroj užitkové vody pro provoz školy.

V současné době je vrt vystrojen PVC trubkou a byla provedena betonáž báze ruční pumpy India. Instalace studny, její čištění a testování budou provedeny během další mise Praga-Haiti.

 

30. Prašivá

LOKALITA:
Cite-la-Coupé (Baie-de-Henne)
GPS:
lat: 19.67004, lng: -73.21197
STAV:
vystrojení vrtu 26. 4. 2019
HLOUBKA:
28 m
Studna Prašivá je umístěna v nově vznikající čtvrti Cite la Coupé, která leží na severovýchodním okraji vesnice Baie-de-Henne. Oblast se nachází poměrně blízko středu obce a stávající zdroje vody jsou přetížené. Dochází zde k živelné výstavbě domů nejchudších obyvatel vesnice.

Vrt má hloubku 28 m, hladina po navrtání zvodnělé vrstvy vystoupala do 21 m. Studna je umístěna pod prudkým vápencovým svahem, který byl kdysi mořským šelfem. Bylo zde tedy riziko zvýšené salinity. Voda je však sladká a bez výrazných příměsí. Vrtání bylo úspěšné až na druhý pokus. Původní místo, vzdálené asi 50 m, jsme museli opustit. Vrt se sesýpal a souprava ztrácela tlak kvůli rozsáhlým kavernám.

Studna je pojmenována po stejnojmenném beskydském vrchu Prašivá, kde se nachází poutní místo s kotelem sv. Antonína. V roce 2019 zde proběhla sbírka pořádaná ostravsko-opavskou diecézí, jejíž výtěžek byl využit na financování nové studny.

V současné době je vrt vystrojen PVC trubkami a zakonzervován. Během další mise bude provedena betonáž a osazení studny ručním čerpdlem India.

29. Sue Mun

LOKALITA:
Baie-de-Henne
GPS:
lat: 19.66499, lng: -73.21174
STAV:
rekonstrukce 14. 11. 2017
HLOUBKA:
8 m
Studna Sue-Mun se nachází ve středu vesnice Baie-de-Henne v blízkosti místního lycea. Patří tedy mezi hodně vytížené zdroje vody. Jedná se o kopanou studnu o hloubce 8 m a průměru 1,5 m. Studna měla byla původně zakončena otevřenou zděnou skruží bez zastřešení. To bylo důvodem snížené kvality vody. Na podzim roku 2016 bylo místo zasaženo silnou povodní způsobenou hurikánem Matthew, která do studny zanesla bláto a kamení. Dodnes jsou v okolí studny až metrové balvany přinesené přívalem vody z kopců. 

Studna byla s pomocí místních obyvatel vyčištěna a následně dezinfikována. Hrdlo studny jsme zakryli armovanou betonovou deskou, do které byla zasazena nová ruční pumpa India a revizní šachta s poklopem.

28. Sonia

LOKALITA:
Baie-de-Henne
GPS:
lat: 19.66265, lng: -73.20700
STAV:
rekonstrukce 9. 11. 2017
HLOUBKA:
2,5 m
Studna Sonia je jednou z nejstarších studní v Baie-de-Henne. Nachází se v místě silného podzemního zvodnění, doslova podzemní řeky, která prochází vápencovými puklinami z kopců nad vesnicí. Přestože leží jen pár desítek metrů od moře a je na jeho úrovni, voda je pitná a velmi kvalitní. V této polopouštní oblasti se jedná o vzácný jev.

Studna byla osazena ručním čerpadlem, které dávo shnilo. Vesničané nabírali vodu dírou proraženou v polorozpadlé betonové desce, na které byl letopočet 1980. Je však pravděpodobné, že studna je mnohem starší. Voda byla kontaminována vrchním otvorem i porušeným betonem. Do kritického stavu se zdroj dostal po zásahu povodňovou vlnou při hurikánu Matthew na podzim 2016.

Studna má průměr přes 2,5 metru a hloubku téměř 3 metry. Po důkladné asanaci od bláta a odpadků, kterou provedli místní lidé, byla vybetonována nová armovaná deska. Do ní byla instalována ruční pumpa India. Studna má také novou uzamykatelnou revizní šachtu s poklopem. Místní zedníci odkopali bázi betonové skruže, opravili díry, kterými pronikala do studny kontaminovaná voda a provedli novou betonáž ochozu. Následně jsme provedli dezinfikaci a pročištění vody čerpadlem.

27. František

LOKALITA:
Soices Moual (Mare Rouge)
GPS:
lat: 19.83394, lng: -73.29659
STAV:
uvedena do provozu 1. 8. 2014
HLOUBKA:
7 m
Studna se nachází v osadě Soices Moual asi dva kilometry od severního pobřeží departmentu Nord-Ouest. Z větších sídel je poblíž městečko Mare Rouge (jihovýchodním směrem). Osada je na osamělém místě v mírném svahu, daleko od cesty. Abychom k místu mohli dojet s těžkou technikou, museli vesničané vytvořit průsek mezi keři a kaktusy. Blízko studny se nachází původní zdroj vody - asi dvoumetrová šachta, na jejímž dně lidé nabírali vodu z kaluže (viz. foto). Vždy jeden člověk vlezl do šachty, nabíral vodu miskou a přeléval ji do větší nádoby. Vydatnost původního zdroje byla velmi nízká a kvalita vody špatná.

Vrt je hluboký sedm metrů. Má velkou vydatnost a zásobuje vodou celou vesnici. Je osazen ruční pumpou India. Lokalitu nám doporučili jako velmi potřebnou italští misionáři z Mare Rouge.

Výstavbu této studny podpořila částkou 130 000 dárkyně z České republiky, která je členkou Klubu přátel projektu. Studnu se rozhodla pojmenovat František, podle současného papeže, který ji svými činy inspiroval k tomuto dobrému skutku.

Vrtařskou misi, během níž vznikla tato studna, finančně podpořila organizace Food For The Poor.

26. Monika

LOKALITA:
Bassin Hardy (Ti Riviere)
GPS:
lat: 19.70369, lng: -73.14481
STAV:
uvedena do provozu 7. 8. 2014
HLOUBKA:
10 m
Studna je situována mezi políčky na kraji horské osady Bassin Hardy. Ta leží asi deset kilometrů jihovýchodním směrem od Ti Riviere (směr na Anse Rouge) v nadmořské výšce 250 m. Pro obyvatele je jediným zdrojem vody.

Studna je hluboká deset metrů a je osazena ruční pumpou India. Lokalitu nám doporučil jako velmi potřebnou italský misionář z Ti Riviere. Z důvodu sypké horniny bylo nutné provádět průběžné pažení vrtu ocelovými trubkami. První vrt byl problematický, úspěch se dostavil až s druhým vrtem. Pramen se nachází v sedmi metrech hloubky.

Výstavbu této studny podpořil částkou 150 000 dárce z Brna. Studnu se rozhodl pojmenovat Monika.

Vrtařskou misi, během níž vznikla tato studna, finančně podpořila také organizace Food For The Poor.

25. Maya

LOKALITA:
Nan Vincent (Jean Rabel)
GPS:
lat: 19.87305, lng: -73.18348
STAV:
uvedena do provozu 31. 7. 2014
HLOUBKA:
14 m
Studna se nachází na okraji vesničky Nan Vincent blízko městečka Jean Rabel. Nan Vincent je zcela nová osada. Vznikla přesídlením obyvatelstva původní osady v nedalekých kopcích, která byla několikrát zcela zničena povodní.

Studna je hluboká 14 metrů a má vydatný pramen. Bohužel, přestože je studna vzdálená několik mil od moře, její voda je mírně slaná a slouží pouze jako užitková. Plánujeme proto nový vrt na výše položeném místě za osadou z cílem zajistit pitnou vodu.

Výstavbu této studny podpořila částkou 130 000 nadace Čtení pomáhá. Jméno studny vybrali mladí čtenáři v internetovém hlasování.

Vrtařskou misi, během níž vznikla tato studna, finančně podpořila organizace Food For The Poor.

24. Amálka

LOKALITA:
Madora (Mare Rouge)
GPS:
lat: 19.807380, lng: -73.31063
STAV:
uvedena do provozu 11. 10. 2013
HLOUBKA:
7 m
Studna se nachází v oblasti Madora, která je vzdálena 5 km západně od Mare Rouge. V okolí studny Amálka je několik osad a vesniček. Lidé v této horské oblasti museli pro pitnou vodu chodit k hodinu vzdálené studni. Užitkovou vodu nabírali z vykopané jámy, kde byla voda velmi znečištěná. Lokalita se nachází několik mil od moře a přibližně 350 m n. m.

Hloubka vrtu je sedm metrů, hladina vody je v šesti metrech. Studna je osazena ruční pumpou India.

Výstavbu studny Amálka finančně podpořil Multikulturní týden v Pardubicích 2013.

23. Kateřina

LOKALITA:
Damé (Mare Rouge)
GPS:
lat: 19.77429606, lng: -73.23722361
STAV:
uvedena do provozu 25. 4. 2013
HLOUBKA:
22 m
Vesnice Damé se nachází přibližně pět kilometrů jihovýchodním sněrem od Mare Rouge směrem na Ti Riviere, v nadmořské výšce 500 m. Studna je umístěna pod novým kostelem, který spravují italští misionáři. Lokalita je hustě obydlená.

Vrt je hluboký 22 metrů, vodní sloupec má výšku devět metrů. Z počátku jsme měli při vrtání problémy s bahnem. Vrt se podařilo dokončit díky použití tekutého aditiva, které zmenšuje tření a stabilizuje stěny vrtu. Studna byla původně osazena ruční pumpou India. Následně byl na vrt instalován systém elektrického čerpadla, zásobníku s vodou a fontány se třemi kohoutky.

Výstavbu studny spolufinancovala italská misie v Mare Rouge, která také zajistila kompletní montáž čerpadla a výstavbu tanku s fontánou. Studna je ve správě misie.

22. Šárka

LOKALITA:
La Pierre
GPS:
lat: 19.465006, lng: -72.775219
STAV:
uvedena do provozu 30. 3. 2013
HLOUBKA:
9 m
Rybářská osada La Pierre leží při pobřežní cestě z Gonaives do Anse Rouge. Studnu osazenou pumpou India jsme objevili náhodou při našich cestách. Byla mnoho let mimo provoz. Místní lidé ani nevěděli, kdo a kdy ji zde vybudoval. Studnu jsme opravili a pojmenovali Šárka. V bezprostředním okolí se nachází obydlí vesničanů. Studna je vzdálená několik desítek metrů od moře.

V osadě je Šárka jedním ze dvou zdrojů pitné vody. Druhým zdrojem je přírodní pramen, který má dobrou vodu, ale je od této části osady vzdálen asi 2 kilometry.

Studna Šárka je hluboká deset metrů a má vydatný pramen kvalitní pitné vody. Pravidelně provádíme její kontrolu a servis.

21. Medúzka

LOKALITA:
Dupre (Ti Riviere)
GPS:
lat: 19.7474, lng: -73.2130
STAV:
uvedena do provozu 10. 3. 2013
HLOUBKA:
87 m
Vnitrozemská vesnice Dupre leží asi 5 km severozápadně od Ti Riviere v nadmořské výšce 500 m. Jedná se o těžko přístupnou oblast s velkým převýšením.

Vrt má hloubku 87 metrů a vodní sloupec 75 metrů. Jde o jednu z našich nejhlubších studní. Medúzka byla osazena ruční pumpou India. Vzhledem k vydatnému prameni a velké potřebnosti pitné vody v lokalitě byla studna později opatřena elektrickým čerpadlem se solárním pohonem a zásobní nádrží. Tyto úpravy financovala italská misie v Ti Riviere, která má studnu ve správě.

20. Lucie

LOKALITA:
Vernet (Bombardopolis)
GPS:
lat: 19.676667, lng: -73.353611
STAV:
uvedena do provozu 21. 2. 2013
HLOUBKA:
33 m
Vesnice Vernet se nachází necelých pět kilometrů jihozápadně od Bombardopolis v nadmořské výšce 500 m. Místo je hustě obydlené. Před zhotovením studny lidé používali srážkovou vodu z otevřené nádrže, která se nachází nedaleko studny a nyní slouží již jen jako užitková.

Vrt je hluboký 33 metrů a má velmi vydatný pramen. Vrtání ve vápencovém podloží proběhlo bez komplikací. Studna je osazena ruční pumpou India. Vzhledem k velké vytíženosti studny bychom na vrt v budoucnu rádi instalovali systém solárního elektrického čerpadla se zásobní nádrží.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Lucie, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.

19. Třetí den

LOKALITA:
Sou-pont (Bombardopolis)
GPS:
lat: 19.686111, lng: -73.363333
STAV:
uvedena do provozu 25. 2. 2013
HLOUBKA:
37 m
Vesnička Sou-Pont leží asi 5 km západně od Bombardopolis v nadmořské výšce 450 m. Místo je v zeleném údolí na křižovatce cest, těžko přístupné pro techniku.

Studna je jediným zdrojem vody pro vesnici, která má přibližně 2000 obyvatel. Než byla studna zprovozněna, museli místní lidé pro vodu chodit do potoka vzdáleného tam i zpět tři hodiny chůze v náročném terénu. Navíc bez jistoty, že voda bude k dispozici. Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.

Vrtání této studny mělo dramatický průběh, který popisuje pracovní deník: "V hloubce 5 až 8 m se nám vrt zasypává černým štěrkem, ale pokračujeme dál. Ve 38 metrech se kladivo zasekává a nejde s ním hýbat. Do vrtu lijeme mýdlovou vodu. Zkoušíme roztočit kolonu hydraulickou rukou z náklaďáku. Jsme vyčerpaní, okolo nás je asi sto místních diváků. Končíme v jednu hodinu ráno. Druhý den se pokoušíme vytáhnout tyče vzepřením hydraulických noh z náklaďáku, ale marně. Tahem se přetrhl čtyřtunový řetěz. Večer vrtáme druhým kladivem okolo zaseknutých tyčí, které trčí ze země. Třetí den odpoledne se kolona uvolňuje a z vrtu tryská voda. Studni proto dáváme jméno Třetí den." Studna je hluboká 37 metrů, sloupec vody má 11 metrů.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Třetí den, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.

18. Ivuše

LOKALITA:
Clenette (Bombardopolis)
GPS:
lat: 19.68085882, lng: -73.35612058
STAV:
uvedena do provozu 11. 12. 2012
HLOUBKA:
88 m
Osada Clenette se nachází 3 km jihozápadně od Bombardopolis v nadmořské výšce 500 m. Studna je na okraji fotbalového hřiště ve středu obce.

Vrt je hluboký 88 m, v celé hloubce leží vápencová hornina, posledních šest metrů ve formě tvrdé skály. Sloupec vody je vysoký 39 m. Studna má kvalitní vodu, ale její vydatnost je ovlivněna množstvím srážek. Kvůli šetření s vodou místní obyvatelé studnu zamykají a je v provozu dvakrát denně ráno a odpoledne. Jde o jediný místní zdroj vody. Studna je osazena ruční pumpou India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Ivuše, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.

17. Zdislava

LOKALITA:
Bas Pinal
GPS:
lat: 19.39665859, lng: -72.09468841
STAV:
uvedena do provozu 1. 3. 2013
HLOUBKA:
68 m
Studna se nachází ve vesnici Bas Pinal, v nadmořské výšce cca 350 m, v areálu sirotčince a školy pro čtyřicet dětí. Bas Pinal leží v departmentu Nord, přibližně 50 km jižně od Cap Haitien, mezi sídly Ranquitte a Pignon. Studna byla vybudována ve spolupráci s americkou organizací Haitihelpers, která provozuje místní sirotčinec.

Vrt je hluboký 68 m, po celé hloubce v břidlicovém podloží. Na vodu jsme narazili ve 42 m, ale vydatný pramen byl až v 60 metrech. Vrtařské práce proběhly na podzim 2012. Při jarní misi 2013 byla provedena betonáž a osazení studny ruční pumpou India.

Náklady na celou studnu podpořila finančním darem rodina Živnůstkových z České Republiky.

16. Macocha

LOKALITA:
Ferme (Ti Riviere)
GPS:
lat: 19.75119431, lng: -73.21186065
STAV:
uvedena do provozu 30. 11. 2012
HLOUBKA:
106 m
Oblast Ferme se nachází asi 5 km severozápadně od Ti Riviere, směrem k městečku Mare Rouge, v nadmořské výšce cca 500 m. Studna je situována v areálu školy, kterou financuje italská misie.

Vrt je hluboký 106 m, po celé hloubce ve vápencovém podloží. Je naším nejhlubším vrtem vybudovaným na Haiti. Vrtání bylo důkladným testem naší vrtačky. Až v 90 metrech se objevil první náznak vlhkosti a v 97 metech voda. Pramen je velmi vydatný a patří k nejsilnějším z těch, které jsme navrtali. Studna je vybavena elektrickým čerpadlem se solárním pohonem. Přísluší k ní také dvě velké zásobní nádrže z betonu. Studna je pojmenována podle přírodní krasové propasti Macocha.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Macocha, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah. Čerpací systém financuje a provozuje italská misie v Mare Rouge a Ti Riviere.

15. Fanka

LOKALITA:
Carrenage (Mole Saint-Nicolas)
GPS:
lat: 19.81758262, lng: -73.36678504
STAV:
uvedena do provozu 18. 10. 2012
HLOUBKA:
23 m
Rybářská osada Carrenage se nachází v zálivu Baie du Mole, přibližně 2 km severovýchodně od přístavního městečka Mole Saint-Nicolas. Studna je umístěna ve svahu několikset metrů nad vesnicí v nadmořské výšce třicet metrů. Okolní krajina je velmi vyprahlá, porostlá keři a kaktusy. Od studny je pěkný výhled na záliv, ve kterém r. 1492 kotvil Kryštof Kolumbus při své první objevitelské cestě. Studna Fanka je jediným zdrojem pitné vody pro osadu v Carrenage.

Vrt je hluboký 23 metrů. Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Fanka, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.

14. Renata

LOKALITA:
Bebe (Bombardopolis)
GPS:
lat: 19.67895961, lng: -73.36635588
STAV:
uvedena do provozu 18. 10. 2012
HLOUBKA:
55 m
Bebe se nachází pět kilometrů jihozápadně od Bombardopolis v nadmořské výšce 500 metrů. Jde o malou osadu v celkově hustě obydlené oblasti. Studna je umístěna v areálu základní školy.

Vrt je hluboký 55 m, je celý ve vápencové hornině a má vydatný pramen. Studna je osazena nožním čerpadlem Vergnet.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Renata, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.

13. Martina

LOKALITA:
Burg (Bombardopolis)
GPS:
lat: 19.69560719, lng: -73.34290265
STAV:
uvedena do provozu 12. 10. 2012
HLOUBKA:
46 m
Lokalita Burg se nachází v severozápadní části Bombardopolis v nadmořské výšce převyšující 500 m. Studna je umístěna na okraji fotbalového hřiště nedaleko tržiště. Oblast je hustě obydlená a trpí trvalým nedostatkem pitné i užitkové vody.

Vrt je hluboký 46 metrů. Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Martina, finančně podpořila stálá mise OSN na Haiti Minustah.

12. Anastázie

LOKALITA:
Pichon (Mare Rouge)
GPS:
lat: 19.755071, lng: -73.220186
STAV:
uvedena do provozu 14. 4. 2012
HLOUBKA:
58 m
Pichon se nachází pět kilometrů severozápadně od Ti Riviere v nadmořské výšce 500 m. Studna je umístěna vedle cesty do Mare Rouge.

Vrt je hluboký 58 metrů, vodní sloupec dosahuje 13 metrů. Původně byla studna osazena nožním čerpadlem Vergnet. Nyní má solární elektrické čerpadlo a je vybavena zásobním tankem na vodu.

Studnu provozuje italská misie v Ti Riviere. Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Anastázie, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.

11. Eva

LOKALITA:
Ma Savone (Bombardopolis)
GPS:
lat: 19.67554755, lng: -73.33292819
STAV:
uvedena do provozu 31. 3. 2012
HLOUBKA:
58 m
Osada Ma Savone leží pět kilometrů jižně od Bombardopolis při cestě do Baie-de-Henne. Studna je umístěna u základní školy. Původním zdrojem vody pro místní obyvatele byl potok vzdálený čtyři kilometry se špatnou kvalitou vody.

Vrt je hluboký 58 metrů, vodní sloupec dosahuje 38 metrů. Vrtání bylo velmi komplikované. Studna je osazena nožním čerpadlem Vergnet.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Eva, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.

10. Jana

LOKALITA:
Bombardopolis
GPS:
lat: 19.69201114, lng: -73.3347665
STAV:
uvedena do provozu 26. 3. 2012
HLOUBKA:
42 m
Studna Jana je umístěna vedle gymnázia (viz. foto) a domova pro seniory v centru vesnice Bombardopolis. Studna slouží potřebám těchto zařízení i široké veřejnosti. Nachází se v nadmořské výšce 500 m. Okolní krajina je členitá, porostlá řídkou vegetací včetně stromů a palem, avšak do značné míry závislá na nepravidelných srážkách.

Vrt je hluboký 42 metrů, voda nastoupala až do 38 metrů. Studna je osazena nožním čerpadlem Vergnet.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Eva, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.

9. Antonínek

LOKALITA:
Baie-de-Henne (střed obce)
GPS:
lat: 19.668271, lng: -73.212701
STAV:
uvedena do provozu 5. 3. 2012
Studna Antonínek se nachází uprostřed pobřežní vesnice Baie-de-Henne. Obec má dva tisíce obyvatel, je však spádovým centrem pro přibližně 8 000 lidí, žijících v přilehlých osadách. Celá oblast ohraničená kopci je aridní, stráně jsou porostlé trnitými keři, agávemi a kaktusy. V Baie-de-Henne a blízkém okolí provozujeme celkem sedm studní.

Studna je osazena ruční pumpou India a patří mezi naše nejvydatnější a nejvytíženější studny. Nese jméno svatého Antonína z Padovy.

Výstavbu této studny podpořila zásadní částkou římskokatoliká farnost Blatnice pod Svatým Antonínkem.

8. Magdalena

LOKALITA:
Citerne Rémy (Bombardopolis)
GPS:
lat: 19.67775, lng: -73.286659
STAV:
uvedena do provozu 2. 3. 2012
HLOUBKA:
64 m
Osada Citerne Rémy leží cca 15 kilometrů východně od Bombardopolis, na cestě spojující tuto obec s Baie-de-Henne. Lokalita má nadmořskou výšku 350 m. Nepřístupnou kopcovitou krajinou je značně odříznuta od více obydlených oblastí. Studna Magdalena je jedním z hlavních zdrojů pitné vody v Citerne Rémy a okolí.

Vrtařské práce proběhly na jaře roku 2011. Během jediného dne se nám podařilo zavrtat 27 tyčí (82 metrů), ale vody jsme nedosáhli. Objevily se jen malé průsaky vody, ale vrt byl pro jistotu zapažen do hloubky 64 metrů. Během jarní mise 2012 proběhla kontrola vrtu. Překvapivě jsme naměřili třicetimetrový vodní sloupec. Z toho důvodu proběhla betonáž a osazení pumpou. Množství vody je závislé na srážkách, které jsou nejslabší v pozdním létě. Původní nožní čerpadlo bylo v roce 2016 nahrazeno ruční pumpou India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Eva, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.

7. Dorota

LOKALITA:
Bombardopolis
GPS:
lat: 19.69237975, lng: -73.33527177
STAV:
uvedena do provozu 27. 2. 2012
HLOUBKA:
36 m
Studna Dorota se nachází v areálu katolické základní školy (viz. foto) ve středu vesnice Bombardopolis. Součástí areálu je také farní dvůr, ve kterém je v současné době depo našich strojů a sklad. Studna Dorota je určena především pro potřeby školy, přes den je přístupná také veřejnosti. Lokalita je v nadmořské výšce 500 m.

Vrt má hloubku 36 metrů, vodní sloupec má dva metry. Původní nožní čerpadlo bylo v roce 2016 nahrazeno ruční pumpou India.

Vrtařskou misi, během níž vznikla studna Dorota, finančně podpořila Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty.

6. Hilda

LOKALITA:
Hate de Lice (část Baie-de-Henne)
GPS:
lat: 19.6722, lng: -73.219245
STAV:
uvedena do provozu 15. 3. 2011
HLOUBKA:
26 m
Studna Hilda je jedním z hlavních zdrojů vody pro obyvatele osady Hate de Lice, která vytváří periferii vesnice Baie-de-Henne. Celá oblast ohraničená kopci je velmi suchá, stráně jsou porostlé trnitými keři, agávemi a kaktusy. Výjimkou je úzký pás úrodné říční nivy s říčkou, která je po většinu roku vyschlá.

Hloubka vrtu je 26 m. Původně byla studna osazena nožním čerpadlem. V roce 2016 bylo instalováno nové ruční čerpadlo India.

5. Angela

LOKALITA:
Ruelle Bois d´Homme (Baie-de-Henne)
GPS:
lat: 19.684036, lng: -73.23027399
STAV:
uvedena do provozu 14. 3. 2011
HLOUBKA:
57 m
Osada Ruelle Bois d´Homme se nachází přibližně čtyři kilometry severozápadně od centra rybářské vesnice Baie-de-Henne. Většina obyvatel pracuje v zemědělském družstvu, které obhospodařuje úzký pás úrodné říční nivy. Ta se táhne přes pět kilometrů od pobřeží Zátoky slepic (Baie-de-Henne) a končí na úpatí hor za osadou. Pro pitnou vodu dříve lidé docházeli do centra vesnice Baie-de-Henne.

Hloubka vrtu je 57 m, voda se nachází ve 44 m. Studna byla původně osazena nožním čerpadlem, které bylo v roce 2016 nahrazeno novou ruční pumpou India.

4. Elisabeth

LOKALITA:
Jasmin (Baie-de-Henne)
GPS:
lat: 19.666473, lng: -73.265322
STAV:
uvedena do provozu 26. 2. 2011
HLOUBKA:
65 m
Vesnice Jasmin leží přibližně v půli cesty mezi Baie-de-Henne a Bombardopolis. Studna je pro místní obyvatele hlavním zdrojem pitné vody. Je umístněna blízko cesty.

Na vodu jsme narazili v 65 m. Vodní sloupec vystoupal do 45 m. Při vrtání se vyskytly problémy se sesýpáním vrtu, což komplikovalo vynášení odvrtaného materiálu na povrch.

Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.

3. Etela

LOKALITA:
Rivierre Henne (Baie-de-Henne)
GPS:
lat: 19.685395, lng: -73.236939
STAV:
uvedena do provozu 22. 2. 2011
HLOUBKA:
61 m
Vesnička Rivierre Henne se nachází nedaleko pobřežní vesnice Baie-de-Henne. Studna je umístěna v prudkém svahu na cestě z Baie-de-Henne do Bombardopolis. Okolní krajina je tvořena odlesněnými kopci porostlými keři, trávou a agávemi. Obyvatelé z vesnice Rivierre Henne dříve docházeli pro vodu pěšky do Baie-de-Henne (cca 5 km). Výstavbou studny Etela získali vlastní zdroj pitné vody.

Hloubka vrtu je 61 m, hladina vody je voda ve 45 m. Při vrtání byla do hloubky 18 m vrstva čistého vápence. Následovala suť nebo puklina, která způsobovala ztrátu tlaku. To mělo za následek blokování kladiva neodstraněnou drtí. Tuto situaci jsme řešili vytahováním vrtné kolony a čištěním vrtu.

Studna byla osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.

2. Marta

LOKALITA:
Baie-de-Henne
GPS:
lat: 19.662379, lng: -73.204917
STAV:
uvedena do provozu 20. 2. 2011
HLOUBKA:
21 m
Studna je umístěna na dvoře základní školy v Baie-de-Henne. Tuto školu navštěvuje třista dětí. Ve školním areálu jsme vybudovali dvě studny - Marii Goretti a Martu. Vesnice má 2 000 obyvatel a je spádovou obcí pro dalších cca 8 000 obyvatel. Mnozí z nich dochází každý den pro vodu právě do Baie-de-Henne. Studna Marta slouží především potřebám školní kuchyně.

Hloubka vrtu je 21 m, vodní sloupec má 15 m. Při práci na vrtu byly do hloubky dvou metrů volné kameny a zemina, následně do 16 m vápenec a poté zvodnělý štěrk. V druhé polovině bylo vrtání obtížné (ve 20 m pravděpodobně puklina) - kladivo se blokovalo, docházelo k sesypávání stěn. Bylo nutné opakovaně vytahovat celou vrtnou kolonu a čistit vrt.

Studna byla původně osazena nožním čerpadlem. Od roku 2016 je v provozu nová ruční pumpa India.

1. Marie Goretti

LOKALITA:
Baie-de-Henne
GPS:
lat: 19.662137, lng: -73.205341
STAV:
uvedena do provozu 19. 2. 2011
HLOUBKA:
21 m
Studna je umístěna na dvoře základní školy sv. Marie Goretti v Baie-de-Henne. Tuto školu navštěvuje třista dětí. Ve školním areálu jsme vybudovali dvě studny - Marii Goretti a Martu. Vesnice má 2 000 obyvatel a je spádovou obcí pro dalších několik tisíc obyvatel. Mnozí z nich dochází každý den pro vodu právě do Baie-de-Henne.

Hloubka vrtu je 21 m, voda se nachází v 15 m. Školní areál se studnou se nachází necelých 100 metrů od moře ve výšce přibližně 20 metrů nad mořskou hladinou. Studna má kvalitní a vydatný zdroj pitné vody.

Původní nožní čerpadlo bylo v roce 2016 nahrazeno ruční pumpou India.