Naše výsledky

  • v těžko přístupném terénu departmentu Nord-Ouest jsme zprovoznili třicet studní - jejich aktuální počet a stav je uveden v přehledu studní
  • naše studny udržujeme v provozu, provádíme jejich kontrolu a servis
  • na Haiti jsme přepravili specializovanou techniku, zrealizovali jsme 15 technických misí a vyslali 59 specialistů, kteří na misích pracovali přes 3000 operačních dní
  • v průběhu projektu jsme zaměstnali desítky místních lidí
  • celkem jsme provedli téměř 100 vrtů, včetně vrtů neúspěšných - slaných, vápenatých, suchých, ukončených předčasně z důvodu nestabilní horniny a vrtů průzkumných
  • průměrná hloubka našich studní je 42 m, nejhlubší vrt 106 m
  • studny využívá přibližně 25 000 obyvatel Haiti
Historie Praga-Haiti: