Proč to děláme

 • Haiti je zemí s významnou ekonomickou migrací - pokud pomůžeme lidem v jejich vlastní zemi, nebudou mít důvod ji opustit
 • zpřístupňujeme lidem pitnou vodu - její nedostatek je pro Haiti klíčovým problémem, který blokuje řešení dalších navazujících problémů - pomoc v této oblasti je velmi efektivní
 • rozvojová pomoc dává lidem šanci změnit svůj osud
 • na Haiti pracujeme způsobem, o němž jsme přesvědčeni, že má smysl: známe místní prostředí a jeho obyvatele, zaměřujeme se na jednu hlavní věc
 • baví nás to, bez nadšení a zapření by nebylo možné tuto činnost realizovat
Co dokáže změnit studna s pitnou vodou?
 • lidé mohou využívat k pití a vaření dostupnou a nezávadnou vodu
 • obyvatelé vesnic, kde působíme, mohou věnovat více času svému rozvoji, práci, podnikání a vzdělávání - nemusí denně chodit pro vodu do vzdálenosti několika kilometrů
  • obstarání vody je především úkolem žen a dětí, v členitém terénu departmentu Nord-Ouest trvá běžná cesta pro vodu několik hodin, nošení těžkých barelů s vodou poškozuje páteř
 • čistá voda ze studny je základní zdravotní prevencí - na Haiti jsou rozšířena břišní parazitická onemocnění a infekce, pro nás je samozřejmostí umýt si ruce, velké množství vodních zdrojů na Haiti je kontaminovaných, je zde stálé riziko epidemií (jako např. cholery v roce 2011)
Proč si na Haiti studny nevykopají sami?
 • na Haiti je nepříznivé geologické složení - ručně vykopat studnu je ve většině případů nemožné
  • voda se často nachází ve velkých hloubkách, vrstvy jsou narušené zlomy, vodu je těžké najít
  • až několik kilometrů od pobřeží může být voda slaná, výhodou je průzkumný vrt
  • studny v hornatých oblastech se většinou razí do skály, efektivně je lze hloubit pouze za pomoci vrtné soupravy
  • v místech, kde je to proveditelné, již většinou kopané studny jsou
 • pro většinu osad a komunit je finančně i technicky nemožné provést tak náročné dílo, ze strany špatně fungujícího státu v tomto ohledu nemohou čekat pomoc 
 • místní obyvatelé mají malé zkušenosti s organizovanou prací a nemají technické dovednosti ani stroje k vyvrtání studny
 • v oblasti hlavního města jsou k dispozici vrtné soupravy komerčních firem, cena za jejich vrt je ovšem astronomická a těžko přístupné venkovské oblasti jsou mimo jejich zájem