Brno - Zatímco některé mezinárodní i české humanitární organizace se z nejchudšího státu západní polokoule - Haiti - stahují, rozvojový projekt Praga-Haiti rozšiřuje své působení na karibském ostrově. V úterý 10. září na Haiti vysílá další, v pořadí již šestou, vrtařskou misi. Ta bude v zemi působit čtvrt roku. Čtyřčlenný tým bude budovat studny s pitnou vodou zejména na severozápadě země, který je nejvíce postižen erozí půdy a suchem. Vrtaři budou navíc vrtat studny i v jiných částech Haiti pro další humanitární organizace, součástí podzimní mise bude také výzkum kvality vody, kterou lidé na severozápadě Haiti pijí.

Na Haiti už je 32 českých studní

Čeští vrtaři se letos vydávají na Haiti již podruhé. „To, že kamery velkých vysílacích stanic z Haiti zmizely, neznamená, že země stále nepatří mezi nejchudší státy světa,“ vysvětluje manažer projektu Václav Vacek. Podle něj je dlouhodobá rozvojová pomoc jediným klíčem ke zlepšení životních podmínek Haiťanů, z nichž mnozí žijí v extrémní chudobě. „Jedna naše studna je zdrojem pitné vody průměrně pro 1000 lidí. Za tři roky jsme jich v severozápadní části Haiti vybudovali 32. A to už je změna, která je vidět,“ doplnil Vacek.

Vrtaře čeká na Haiti nelehký úkol – budovat studny bez geologických map, bez možnosti servisu nebo nákupu náhradních dílů pro vrtařské stroje, v náročných klimatických podmínkách, v místech, kde neexistují silnice, a dokonce často ani mosty přes řeky. „Na Haiti jedu pracovat již potřetí, takže trochu tuším, co očekávat. Haiti je však oproti Evropě úplně jiný svět a člověka pokaždé překvapí něčím neočekávaným,“ řekl vedoucí vrtařské mise Jan Komínek z Hodonínska. Podle něj je cílem vrtařů samozřejmě vybudovat co nejvíce studní. Zároveň je čekají schůzky s úřady, vyjednávání se stabilizační misí OSN a také vrtání pro partnerské humanitární organizace. „Rádi bychom například vybudovali studnu v blízkosti města Les Cayes v nemocničním zařízení pro děti, které zřizuje americká humanitární organizace Hope for Haiti,“ uvedl Komínek.

 První členka mise bude testovat kvalitu vody a zpřesňovat mapy

 V čtyřčlenném týmu bude poprvé také jedna žena. Jedná se o studentku Mezinárodních rozvojových studií v Olomouci Kristýnu Lungovou. Ta bude na Haiti provádět výzkum kvality vody a také zpřesňovat nepřesné mapy venkovských částí Haiti. „Nebudu se přímo zapojovat do vrtání studní. Spíše budu misi podporovat v zázemí. Moje místo bude při jednání s úřady i partnerskými organizacemi na Haiti. Nejvíce času ale věnuji výzkumu vody z českých studní a vlivu, který tyto studny na rozvoj obyvatelstva mají,“ řekla Lungová. Ta chce provést chemický i základní biologický rozbor vody a zároveň detailně zakreslovat cesty, vesnice a vodní toky do Openstreet map. Venkovské části Haiti totiž jsou zmapovány pouze velmi obecně a i tímto chtějí Češi během letošního podzimu přispět k rozvoji celého regionu, kde trvale působí.

O Haiti:

Haiti je podle údajů OSN nejchudší země západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010; epidemie cholery v roce 2011). Pro osm a půl milionu obyvatel je zahraniční pomoc nezbytnou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než pět kilometrů denně pro pitnou vodu. Právě nedostatek základních lidských potřeb, stejně jako vysoká negramotnost a nezaměstnanost, brání rozvoji země.

 O projektu Praga-Haiti:

Projekt Praga-Haiti je český rozvojový a humanitární projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Od roku 2010, kdy se pracovníci projektu specializují na budování studní, se podařilo postavit 32 studní pro zhruba 30 000 obyvatel Haiti. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.

Celý projekt je financován především ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti. Částka na vybudování jedné studny se pohybuje kolem 130 000 Kč. Přispět na účel výstavby studní s pitnou vodou na Haiti je možné buď na účet veřejné sbírky projektu 2900234848/2010, nebo formou dárcovské SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777.