Praha – Čtyřčlenný tým českých vrtařů z humanitárního projektu Praga-Haiti se vydává budovat zdroje pitné vody v nejchudším státě západní polokoule. „Haiti je země, kterou v posledních letech stíhají těžké problémy – katastrofické zemětřesení v roce 2010 či epidemie cholery v roce 2011. Lidé jsou tam skutečně velmi chudí. Proto je potřeba pomáhat právě na Haiti,“ vysvětluje člen české výpravy Vlastimil Petrůj. Vrtařský tým odlétá z Ruzyňského letiště v úterý 31. ledna v 10 hodin dopoledne, pracovat na Haiti bude do konce května. Členové projektu Praga-Haiti se vydávají do Karibiku již počtvrté. „Naším cílem je postupně rozvíjet oblast na severozápadě Haiti. Jedná se o nejméně rozvinutou část ostrova. Loni jsme v tamějších vesnicích v horách vybudovali studny pro zhruba 6 tisíc Haiťanů. Letos bychom rádi pomohli ještě ve větším měřítku,“ říká manažer projektu Václav Vacek, který je vedoucím současné mise. Jeho úkolem bude jednat s haitskými úřady a jinými nevládními či humanitárními organizacemi o rozšíření české pomoci i pro ostatní části ostrova.

Podle Vacka se koordinátoři projektu řídí jednoduchou myšlenkou. Je potřeba nejprve odstranit nejhorší zdroj bídy v zemi, potom je možné pracovat i na dalších problémech. „Věříme, že když budou mít tamní lidé zabezpečený zdroj pitné vody, budou pak mít více času i sil na práci a na vzdělání,“ uvedl Vacek.
Potřebu pitné vody potvrzuje i místní kněz P. Rodolphe Balthazar: „Vždycky jsem znal přísloví, že voda znamená život. Ale až ve chvíli, kdy čeští vrtaři vybudovali první studnu, jsem si uvědomil, že je tomu skutečně tak. Radost místních lidí byla nepopsatelná. Všem nám to velmi usnadňuje život.“

Češi na ostrově pracují s vrtací technikou a nákladními vozy Praga V3S, které na Haiti převezli před dvěma lety. Právě legendární české nákladní auto jim prokazuje cenné služby, protože mimo města nejsou na Haiti silnice ani mosty přes řeky. „Mezi další obtíže, s kterými se na Haiti musíme vyrovnávat patří nejistá bezpečnostní situace a také náročné klimatické, hygienické a pracovní podmínky. Studny například vrtáme bez existence geologických map,“ vysvětluje Vlastimil Petrůj.

O Haiti:

Haiti je podle údajů OSN nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami. Pro osm a půl milionu obyvatel je zahraniční pomoc nezbytnou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než sedm kilometrů denně pro pitnou vodu. Právě nedostatek základních lidských potřeb, stejně jako vysoká negramotnost a nezaměstnanost, brání rozvoji země.
 
O projektu Praga-Haiti:
 

Projekt Praga-Haiti je český neziskový a humanitární projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.
Celý projekt je financován ze sponzorských darů a příspěvků veřejnosti. Částka na vybudování jedné studny se pohybuje kolem 130 000 Kč. Přispět na účel výstavby studní s pitnou vodou na Haiti je možné buď na účet veřejné sbírky projektu 2137396359/0800, nebo formou dárcovské SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777.