„Ještě stále žijí na zemi lidé, kteří si neumí představit, co je to vodovod, ještě stále žijí lidé, kterým nezbývá nic jiného, než každý den pro kbelík vody urazit pěšky několika-kilometrovou vzdálenost.“
Na úvod zazněl pod rukama tamního varhaníka, Ladislava Soviče, soundtrack z filmu Misie (Gabrielův hoboj) od skladatele Ennia Morricona.

Následoval krátký rozhovor s Ing. Václavem Vackem, manažerem projektu, který přiblížil jak úspěšné dopravení první pragovky do Baie de Henne, tak plán, jak by mělo vypadat odeslání další V3S, tentokrát s valníkem a vrtací soupravou.

Po modlitbě Otče náš v kreolštině, Papa nou, za varhany opět usedl strážnický varhaník a chrámem se rozezněla díla starých mistrů. Za zmínku mimo jiné jistě stojí italský barokní skladatel a misionář v Jižní Americe, Domenico Zipoli, z jehož tvorby zaznělo Due versi in F.

 
Dalším hostem programu byla Eva Dostálová, která se z 11 měsíčního pobytu na Haiti vrátila letos v létě. Publikum obohatila nejen vzpomínkami na vlastní život v Baie de Henne, ale také zajímavostmi z její zkušenosti jako učitelky angličtiny na haitské škole a pomocnice v nemocnici u sester Misionářek lásky Matky Terezy v Gonaïves.

Hudební část zpestřila Cimbálová muzika Základní umělecké školy ve Strážnici „Krepina“, jejíž umělecká vedoucí MgA. Marie Němcová zvolila pro cimbálovou hudbu zajímavě netradiční program: tři duchovní skladby raně barokního skladatele, Adama Václava Michny z Otradovic.

Po zhlédnutí úvodní sekvence dokumentu Česká škola na Haiti autora Martina Strouhala, se k výstupu připravil poslední hudební bod podvečera, Schóla rodin. Pod vedením manželů Bučkových zaznělo pásmo písní a vložených textů, předvedené zpěváky a hudebníky zastoupenými takřka napříč generacemi. 

Všem účinkujícím i těm, kteří se na realizaci koncertu jakkoli podíleli, patří velký dík.

Mediálně koncert podpořilo Rádio Jih. 

Výtěžek, který byl odeslán na účet Praga – Haiti činil 11 533,- Kč.

Renata Nováková