Články o Praga-Haiti

Na tomto místě zveřejňujeme rozsáhlejší informace o projektu, zpracováváme témata, příběhy, rozhovory a další autorské texty. Krátké aktuality zveřejňujeme v rubrice Novinky. Nejnovější příspěvky se zobrazují také na úvodní straně našeho webu.
Od začátku letošního roku postupně pracujeme na výrobě nového podvalu pro vrtací kompresor. Především technicky založeným příznivcům Praga-Haiti přinášíme více podrobností v následujících odstavcích.

Na Haiti provozujeme dvě nákladní auta Praga V3S. Třístranný sklápěč s hydraulickou rukou a skříňovou nástavbu, tzv. štábák. Během misí prakticky denně využíváme sklopku. Skříňovka v současné sobě slouží spíše jako záložní a záchranné auto.

V květnu letošního roku jsme provedli na pozemku základny Praga-Haiti v Baie-de-Henne tři průzkumné vrty. Přestože parcela je přímo na pobřeží, byla určitá šance na přítomnost sladké vody. Pouhých 700 m od nás jsou dvě vydatné studny s pitnou vodou, které jsme vyvrtali pro místní základní školu. Využívají sladkou vodu z vápencových puklin, které odvádí srážky z hřebenů nad vesnicí.

Pokračování 1. dílu článku o naší základně na Haiti.

Jak bude areál vypadat a jak bude stavba probíhat?

Výstavba je plánována v navazujících etapách. Hlavním důvodem je co nejrychlejší dosažení provozního stavu nejnutnějšího zázemí, dále organizační optimalizace výstavby a investiční hledisko. Z pohledu financí nejde jen o to, že předpokládáme pomalé investování postupně získávaných prostředků. Důležité je také snížení rizika v případě náhlých finančních problémů.

1. část dvoudílného seriálu o naší základně na Haiti (po rozkliknutí fotky se zobrazí její popis)

Vývoj našeho zázemí

Od počátku našeho působení na Haiti fungujeme v provizorních prostorách. Vše začalo ve farním areálu v pobřežní vesnici Baie-de-Henne. Jak se náš pracovní rádius zvětšoval, přesunuli jsme stroje do vnitrozemí a několik let využívali pro změnu zahradu základní školy v městečku Bombardopolis.

Náš místní tým na Haiti

Během našeho působení na Haiti jsme zaměstnali a vyzkoušeli desítky místních pracovníků pro různé pozice a úkoly. Kromě požadované odbornosti jsou pro nás ze všech potřebných vlastností a schopností nejdůležitější odpovědnost a spolehlivost. Bez známých a partnerů, kterým je možné věřit, nemůžeme na Haiti efektivně pracovat. Vybudování fungujících vztahů zabere čas a vyžaduje to zkoušení a trpělivost.

Projekt Praga-Haiti se bez pomoci a práce místních lidí v Baie-de-Henne prakticky neobejde. Jaké jsou jejich reakce a postřehy?

"Díky projektu Praga-Haiti máte opravenou studnu. Co na to říkáte?", zeptali jsme se při poslední misi v malé anketě několika místních obyvatel.

Při poslední misi na Haiti jsme navštívili také rybářskou vesničku La Pierre. Nádherná písečná pláž s azurovým mořem zde přechází do polopouštní krajiny s vyprahlou hlínou. Mezi trnitými keři jsou roztroušené hliněné chatrče se střechami z palmových listů a pár větších domků s plechovou krytinou. Pouze v mělkém údolí, které prochází středem osady, jsou vzrostlé stromy, palmy a hustší vegetace. My jsme ale na okraji, kde buš pomalu přechází v poušť a kde je umístěna studna Šárka.

Studny zprovozněné pracovníky Praga-Haiti využívá přibližně třicet tisíc haitských obyvatel. Hovořili jsme s nimi na kontrolách zdrojů pitné vody.