V předvánočním víkendu od 4. - 6. 12. 2020 proběhl projektový maraton v režii ICWD - Centra pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT. Část týmu pracovala přímo v prostorách stavební fakulty. Přibližně polovina účastníků pracovala přes sdílené virtuální prostředí z různých částí České republiky, ale také ze zahraničí.

Zde si můžete prohlédnout výsledek naší společné práce.

Co je ICWD a co je vlastně projektový maraton?

Centrum pro mezinárodní rozvojové projekty ČVUT (International Center for World Development, ICWD CTU) je multidisciplinární platforma pro podporu vzdělání a mezioborové spolupráce v oblasti mezinárodních rozvojových projektů. Zakladatelem centra a zároveň gestorem proběhlého maratonu je Ing. Jan Honza Tilinger, Ph.D.

Projektový maraton představuje víkendovou akci, maraton kameryve které účastníci z řad studentů a veřejnosti s podporou týmu ICWD vytvářejí konkrétní rozvojový projekt pro konkrétní neziskovou organizaci aktivní v oblasti mezinárodních humanitárních nebo rozvojových projektů. Designování je doprovázeno tematickými přednáškami.

Přínosy pro naši rozvojovou misi na Haiti

Tato jedinečná akce nám nabídla možnost připravit koncepci výstavby první fáze naší základny na Haiti. Díky zapojení expertů s rozdílným profesním zaměřením, praxí, ale také s odlišnou motivací jsme měli možnost velmi konstruktivní spolupráce. Příkladem je diskuse o vhodné konstrukci střechy, které jsme mohli online posoudit z hlediska dostupnosti materiálů, nepřízně počasí, termoregulace, statiky, náročnosti výstavby nebo využití inovačních technologií a v reálném čase sledovat měnící se vizualizaci návrhů.

Výsledkem maratonu je několik unikátních koncepcí prezentujících různé pohledy. Každý návrh však odráží reálné možnosti výstavby, respektuje závěry diskusí o využití prostoru, o technologických a stavebních možnostech a dobře reflektuje potřeby projektu Praga-Haiti.

Pokračujeme se spolupráci s ICWD

ICWDJednalo se již o čtvrtou spolupráci naší organizace s ICWD. Maratonu předcházely dvě přednášky členů naší mise na rozvojových seminářích, které nám poskytly důležitou zpětnou vazbu. V polovině roku 2020 jsme také získali několik nezávislých studií konečné podoby stavebně technického zázemí na Haiti. Tento rozsáhlý a pečlivě zpracovaný materiál byl předmětem semestrální práce několika studijních skupin pod vedením odborných pracovníků z ČVUT.

Možnost spolupracovat s lidmi z ICWD je pro naši malou organizaci velkým přínosem. Je také impulsem pro pokračování v náročné misi na Haiti.

Velké díky patří všem účastníkům akce. Zvláštní poděkování potom náleží Honzovi Tilingerovi za pozvání na maraton a jeho organizaci. Dále Ing. arch. Báře Kubíčkové mj. za zpracování sborníku.