Miroslav Farkas působil jako technik a vrtař ve dvou našich misích na Haiti v roce 2013. Nyní se připravuje na cestu a následný pobyt do válečné zóny mezi Kurdy, kterým chce zprostředkovat humanitární pomoc - jídlo, oblečení, školní potřeby.

farkas„Náš týlový tým tvoří studenti z celé Evropy. Z bezpečnostních důvodů mají možnost pracovat anonymně. V Sýrii chci pomoci nejpotřebnějším - především dětem, které ve válce přišly o rodiče. Naše činnost zatím není právně zaštítěna žádnou organizací - její založení teprve připravujeme. Odletět bych však měl již během prosince. S Kurdy se z důvodu bezpečnosti dorozumíváme pomocí šifrovaných zpráv,“ uvedl pro Praga-Haiti Miroslav Farkas.

Pro podporu tohoto záměru postupně vznikají webové stránky www.helpkurdistan.eu.