V návaznosti na hurikán Matthew představil Orlický deník činnost projektu Praga-Haiti. Napsal, že budování a udržování studní s pitnou vodou je potřebné zejména v době humanitárních katasrof, protože přispívá ke zdravotní prevenci, předchází tak možnému riziku epidemií a infekcí. Článek byl publikován v denním tisku i na webu.


Orlicky denik rijen16Datum publikování článku je 24. října 2016.