V souvislosti s poslední misí rozvojového projektu Praga-Haiti zveřejnil Orlický deník rozhovor s Vladimírem Krčmérym, významným vědcem a lékařem, který dlouhodobě podporuje projekt Praga-Haiti.

OD krcmery"Voda má cenu zlata. Když zahraniční studenti viděli, že splachujeme u nás v Bratislavě na toaletě pitnou vodou, smrtelně se urazili. Bylo to pro ně něco nepředstavitelného. Ve třetím světě je to prostě mrhání vzácnou tekutinou," říká profesor Krčméry mimo jiné v rozhovoru. Dodává také, že na Haiti se poprvé dostal jako velitel slovenské polní nemocnice krátce po ničivém zemětřesení. S místní situací je tudíž dobře obeznámen. Ví, jak důležitá voda pro místní obyvatele je. Funguje jako dobrý zdroj prevence před epidemiemi, které jsou na Haiti velmi rozšířené. "Bez vody nemůže fungovat žádná infrastruktura, školy, nemocnice, úřady, domácnosti," uzavírá Krčmery.

Přečtěte si více!