Deník Právo publikoval v tištěné verzi článek informující o ukončené misi projektu Praga-Haiti. Krátký text představil základní úspěchy šestitýdenního pobytu českých techniků na Haiti, informoval o kontrole studní, o tom, že na některých místech byly vysázeny mangovníky a také o pokroku v projektu výstavby trvalé základny na Haiti. Publikován byl v pondělí 27. listopadu. 

pravo