Občanské sdružení Fidcon vysílá na Haiti těžkou techniku, která bude sloužit k vrtání studní s pitnou vodou. Jedná se o další etapu projektu Praga - Haiti. Do Hamburku vyráží speciálně upravená Praga V3S, vrtací souprava a terénní automobil Santana. Z Hamburku budou stroje pokračovat lodí přes Atlantik, až do cílové oblasti na Haiti. Přibližně s měsíčním zpožděním je bude následovat čtyřčlenný tým, který zajistí výstavbu studen s pitnou vodou.
 
„Dnešní slavnostní odjezd jsme umístili na Hradčanské náměstí. Název projektu Praga - Haiti není inspirován jen názvem legendárního československého speciálu. Připomíná také místo, odkud a kam putuje tato rozvojová pomoc. Panorama hlavního města má v tomto ohledu symbolický význam“,  říká Jiří Kučera, velitel mise, která odlétá na Haiti v srpnu 2010.

Na Haiti byl již dopraven výkonný kompresor, který bude pohánět vrtné zařízení. Součástí vybavení vrtařů je také velké množství nářadí, které pochází často od individuálních dárců.

„Odjezd techniky je pro nás vyvrcholením mnohaměsíční práce. Jejím konečným cílem budou dlouhodobě využitelné studny v nepřístupných oblastech haitského severu, kde je nedostatek pitné vody fatálním problémem. Tohoto cíle by nebylo možné dosáhnout bez našich partnerů, dárců a sponzorů. Pro dofinancování této etapy projektu připravujeme pro sponzory možnost tzv. zakoupení studny na Haiti. Sponzor tak bude vědět, kterou oblast podpořil, kdo jeho studnu využívá, v jakém je stavu, získá exkluzivní fotografie a certifikát o vzájemné spolupráci“, vysvětluje manažer projektu Václav Vacek.
Český tým, který do Karibiku odletí v srpnu, prošel náročnou přípravou (mj. zkráceným kurzem kreolštiny – místní jazyk). Kromě velitele mise/logistika jsou jeho členy vrtmistr, řidič a zedník. Každému ale náleží několik dalších rolí, jak v technickém ohledu, tak po stránce samotného fungování týmu v karibské přírodě.

Studny budou zřizovány v lokalitách, které předem vytipoval český misionář P. Roman Musil, působící na Haiti již osmým rokem. Jemu je také určen dar Hlavního města Prahy - terénní automobil Santana. Nákladní automobil Praga V3S je pak již druhým vozidlem tohoto typu, vysílaným na Haiti v režii Fidconu. Po skříňové nástavbě nyní následuje sklápěč přizpůsobený pro přepravu vrtné soupravy. Veškerá technika prošla náročným servisem, úpravami a zkouškami.
Dvonásobný účastník předchozích misí projektu Praga - Haiti Filip Hlásný k tomu dodává: „Od začátku jsme vsadili na pragovku. Je to jednoduché auto s vynikajícími schopnostmi v těžkém terénu. Ovládáme dokonale jeho servis, známe jeho přednosti i slabiny. Je cenově dostupné a vhodné pro speciální úpravy. Pragovka, která v našich službách na Haiti pomáhá již od r. 2009 se stoprocentně osvědčila.  

Celý projekt Praga -  Haiti je financován z darů. Toto dílo můžete podpořit svým darem na účet veřejné sbírky projektu: 35-1868350237/100, var. symbol 77777. Adresa majitele účtu projektu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6/505, Olomouc, 779 00. Děkujeme všem laskavým dárcům.
 
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.praga-haiti.cz.