Ve čtvrtek 4. 3. 2010 od 10:00 proběhne na Mariánském náměstí v Praze prezentace těžké techniky, určené pro českou misii na Haiti, zakončená večerním promítáním filmu Pragovkou na Haiti. V rámci projektu Praga-Haiti bude do Karibiku vyslán již druhý nákladní automobil Praga V3S a dále souprava na vrtání studní s pitnou vodou. Podporu projektu poskytuje také Hlavní město Praha, které pro potřeby misie daruje terénní automobil Santana.
 
Program čtvrteční prezentace:
  • 10:00 - 14:00 prohlídka Praga V3S a vrtné soupravy na Mariánském náměstí – zkouška obsluhy, prezentační panel, informace o projektu
  • 20:00 – 20:40 promítání dokumentu Pragovkou na Haiti ve velkém sále Městské knihovny - dokument Martina Strouhala z první etapy projektu
  • 20:40 – 21:30 diskuse s pracovníky projektu, kameramanem filmu, technickým garantem projektu
Projekt Praga-Haiti realizuje občanské sdružení Fidcon ve spolupráci s Arcidiecézní Charitou Olomouc a farností Blatnice pod svatým Antonínkem.
Jeho smyslem je dlouhodobá rozvojová pomoc pro obyvatele oblasti, kde působí český misionář P. Roman Musil. V první etapě, ukončené v roce 2009, byla na Haiti přepravena skříňová Praga V3S s doprovodem českého technika. Projekt nyní vstupuje do druhé etapy.
 
„Na Haiti vyšleme další legendární český nákladní automobil. Tentokrát půjde o speciálně upravený sklápěč s hydraulickou rukou, který bude přepravovat vrtnou soupravu. Technici vyslaní do Karibiku následně zajistí vrtání studní pro tamní obyvatele a postupné proškolení domácí obsluhy. Pitné vody je na Haiti fatální nedostatek a běžní obyvatele nemají šanci si její zdroje zajistit.“ informuje Václav Vacek z občanského sdružení Fidcon.
 
 
Místním lidem se rozhodl pomoci také primátor Hlavního města Prahy, MUDr. Pavel Bém. Po jednání s radními a vedením městské policie daruje Praha misii v oblasti Baie de Henne terénní automobil Santana.
 
 
Celý projekt je financován z darů. Pro jeho úspěšné dokončení je nutné zajistit ještě cca 1 mil. Kč. Toto
dílo můžete podpořit svým darem na účet veřejné sbírky projektu: 35-1868350237/0100, var. symbol
77777, adresa majitele účtu projektu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6/505, Olomouc, 779
00.
 
Děkujeme všem laskavým dárcům.
 
Více informací o celém projektu naleznete na internetové adrese www.praga-haiti.cz.