V neděli 19. 4. 2009 v 19.00 hodin začala daleká cesta prvního speciálně vybaveného nákladního automobilu Praga V3S z České republiky do misie P. Romana Musila v Baie de Henne na Haiti v Karibském moři.
„V3eska“ nebo „Pragovka“ – to jsou vžité názvy legendárních českých automobilů, na které má vzpomínky několik generací našich mužů, kteří prošli základní vojenskou službou. V rámci rozvojového projektu Praga – Haiti, který realizují občanské sdružení Fidcon a Arcidiecézní charita Olomouc, budou na Haiti dopraveny dva vozy tohoto typu. Plně vybavená montážní dílna je již na cestě. Další Pragovka s nástavbou valník ji bude následovat během příštích měsíců. Obě auta mají být univerzálními pomocníky v těžkých podmínkách misie na Haiti. 
„Před cestou jsme provedli poslední nezbytný servis a auto dostalo přepravní značky. Skříň je naložená k prasknutí – veze s sebou záložní motor, spoustu náhradních dílů, ale také léky a další humanitární potřeby. Pragovku teď čeká téměř 700 km cesty po vlastních kolech do přístavu Bremerhaven v Německu. Tam bude auto naloženo na zaoceánskou loď a v přístavu Port au Prince na Haiti si ji za 4 týdny převezme P. Roman Musil – misionář z Baie de Henne“, říká Filip Hlásný. Jako řidič a technik bude vyslán na Haiti, aby provedl zaškolení pracovníků misie.

Jedním z řidičů, kteří se účastní několikadenní přepravy auta do přístavu, je farář P. Pavel Pokorný z Jablonného n. Orlicí. Na otázku, jak se dostal do této role, s úsměvem odpovídá: „Oslovili mě organizátoři projektu, kteří pocházejí z mojí farnosti. Věděli, že mám potřebné řidičské oprávnění. Také chtěli podpořit duchovní rozměr celé akce. Je to pomoc lidem. Rád jsem si kvůli této cestě vzal na pár dní dovolenou.“

Celý projekt je financován z darů. Pro jeho úspěšné dokončení je nutné zajistit ještě cca 800 tis. Kč. Toto dílo můžete podpořit svým darem na účet veřejné sbírky projektu: 35-1868350237/100, var. symbol 77777, adresa majitele účtu projektu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6/505, Olomouc, 779 00. Děkujeme všem laskavým dárcům.