Fidcon o.s. a Arcidiecézní charita Olomouc spustil dne 9. 3. 2009 webové stránky rozvojového projektu Praga - Haiti na doméně www.praga-haiti.cz.

Hlavním cílem projektu je zrealizovat účinnou a konkrétní pomoc lidem v misii Baie de Henne na ostrovním státě Haiti, který je jednou z nejchudších oblastí světa. Záměrem je zajistit a dopravit do misie nákladní automobily Praga V3S s potřebným vybavením.  Dalším cílem je informovat veřejnost o situaci a životních podmínkách tamních obyvatel, o práci misionářů a o možnostech, jak pomoci lidem v nouzi. Na webových stránkách www.praga-haiti.cz naleznete veškeré informace o aktivitách projektového týmu, zajímavosti z misie, fotogalerii a možnosti, jak toto dílo podpořit.

P. Roman Musil, český misionář, působí na Haiti v Karibském moři od roku 2002 a pro domorodé obyvatele je nejen mužem mnoha profesí od lékaře a učitele po opraváře, ale především představuje naději v lepší život. Brzy do své farnosti získá nové pomocníky. Do misie budou odeslána dvě nákladní auta Praga V3S. První automobil - montážní dílna - vyrazí na cestu již v nejbližších týdnech. Druhý bude následovat v průběhu roku 2009 v závislosti na tom, jak rychle budou získány zbylé prostředky. 

Situace na Haiti, které je nejchudším státem západní polokoule, je dlouhodobě kritická. Po sérii ničivých cyklonů v roce 2008 došlo v některých oblastech z hlediska základních životních podmínek k úplnému kolapsu. Všestranně vybavené nákladní automobily jsou určeny pro stavební práce, přepravu nákladů i dopravu osob. Koordinátor projektu Ing. Václav Vacek z občanského sdružení Fidcon poznamenává: „V současné době je jediným dopravním prostředkem v regionu s 10 000 obyvateli osobní vůz P. Romana Musila. Funguje jako autobus, sanitka i valník. V oblasti bez jakékoliv infrastruktury, kde musíte pro základní lékařskou pomoc  nebo pitnou vodu  překonat vzdálenost 70 km, představuje nákladní automobil s vysokou prostupností terénem zásadní pomoc.

Projekt realizuje nezisková organizace Fidcon o.s. a Arcidiecézní charita Olomouc ve spolupráci s Českým červeným křížem. První automobil byl zajištěn a vybaven díky práci P. Zdeňka Stodůlky a římskokatolické farnosti Blatnice pod svatým Antonínkem na Moravě. Pod jeho dohledem byly pořádány benefiční koncerty a veřejné sbírky, které umožní vyslání prvního automobilu do misie. Projekt podpořili Mons. Jan Graubner a JUDr. Cyril Svoboda.

Na otázku, proč byly pro tyto účely vybrány právě automobily Praga V3S z ČR, odpovídá Mgr. Martin Zamazal, vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc: „Pořizovací cena nákladních automobilů na Haiti je několikrát vyšší. Dostupná vozidla jsou navíc často poškozená a možnost servisu je minimální.  Do misie posíláme vozidla v perfektním stavu, s multifunkčním vybavením, s náhradními díly, elektrocentrálou, servisním zařízením a manuálem. Pragovky jsou i v dnešní době špičkou co do průchodnosti terénem a mají vysokou životnost. Plánujeme také vyslání technika, který zaškolí domorodé pracovníky misie v obsluze a údržbě vozidel.“ Společně s prvním automobilem bude na Haiti zasláno také další potřebné vybavení (matrace, invalidní vozíky, kancelářské potřeby, atd.).

Celý projekt je financován z darů občanů a podnikatelských subjektů. Děkujeme všem, kteří projekt podpořili.

Tuto rozvojovou pomoc můžete podpořit odesláním finančního daru na účet 226735165/0300.