Přírodní a humanitární katastrofu na Haiti 12. ledna připomněla všechna světová média. Z množství článků vybíráme dopis Apoštolského nuncia mons. Bernadita Auzy, který pro agenturu Fides reflektuje současnou situaci na Haiti. V závěru přikládáme odkazy na další zajímavé články či fotogalerie.
Fides - Přesně před dvěma roky, 12. ledna 2010, bylo Haiti postiženo ničivým zemětřesením. Agenturu Fides tehdy jako první informoval o katastrofě Apoštolský nuncius, monsignore Bernardito Auza. Ten u příležitosti dnešního výročí zhodnotil dva roky práce na obnově země a popsal aktuální situaci na Haiti:

"Na začátek je potřeba říci, že rekonstrukce země po přírodní katastrofě je vždy těžká věc. Avšak zemětřesení v roce 2010 bylo opravdu katastrofické a většinu budov je potřeba znovu vystavět. Tato rekonstrukce je náročná a také drahá, protože všechno se na Haiti musí dovážet, dokonce i písek.

Z toho vyplývá komplikovaný vztah mezi Haiťany a dárci ze zahraničí. Mandát Komise pro rekonstrukci   Haiti vypršel 21. října 2011, takže již nefunguje žádná oficiální struktura nebo instituce, která by obnovu  země řídila. Haitský parlament už tyto otázky řešil, avšak problém není v oblasti legislativy. Zásadní je rozhodnout, kdo bude rozdělovat finanční prostředky, které na ostrov putují, a kdo bude vyjednávat  nové smlouvy.

Další překážkou je stále zhruba 600 000 lidí, kteří bydlí ve stanech nebo provizorních přístřešcích. Dokonce i naši seminaristé bydlí  ve stanech. Některé ulice a náměstí již byly opraveny, jiné zatím ještě nikoliv. Zemětřesení také prohloubilo vážné problémy, s kterými se Haiti potýkalo již dříve. Jde zejména  o materiální a sociální chudobu, která je problémem celé země. Další negativní věcí je negramotnost. Mnoho dětí nechodí do školy, protože jejich rodiče musí platit vysoké školné. Na Haiti je totiž přibližně  90% škol soukromých.

Katolická církev zřizuje mnoho projektů obnovu zničených budov, avšak technická fáze rekonstrukce je zdlouhavá a náročná. Je také nutné zvážit otázku finančních prostředků a priorit jednotlivých oprav. Některé projekty jsou sice již dokončeny, avšak nejsou pro nás tak důležité. Opravy dvou hlavních národních fakult –  filozofie a teologie – však přes naši velkou snahu ještě ani nezačaly, protože se  o pozemky vedou vlastnické spory. A zdá se, že obě instituce budou muset být postaveny na jiném místě.

Církev proto dále pokračuje v práci zvláště ve prospěch slabých a chudých obyvatel Haiti. Mezi úspěšný projekt patří  otevření nového neonatologického oddělení v Dětské katolické nemocnici "Saint Damien". Oddělení sponzoruje italská  nemocnice Bambino Gesù. Pomáhají také další organizace a státy. Dominikánská republika například postavila na  severu  země novou univerzitu, která nese jméno Henri Christophe University.“

Tolik dopis vatikánského velvyslance v Karibiku. Více informací o dnešním výročí naleznete na webových portálech   význačných světových médií. Vybíráme pro vás několik zajímavých tipů:

The Guardian - Zde můžete nalézt také krátké video se snímky z Haiti.
Nabízíme také ke shlédnutí fotogalerie umístěné na webových portálech jednotlivých médií:

Aktualne.cz - Nabízí srovnání jednotlivých míst na Haiti z ledna roku 2010 a současnosti.