Nadnárodní zemědělská korporace Monsanto Company poslala v květnu v rámci humanitární pomoci do Haiti šedesát tun geneticky křížené kukuřice a zeleninových semen. Tento dar ovšem nebyl úplně vítán. Podle početných zpráv médií vyrazilo do ulic na deset tisíc demonstrantů z hnutí MMP (Hnutí Papay), které vede Chavannes Jean-Baptiste. Lidé protestovali proti sázení osiva od Monsanta, jež bylo přijato haitským ministerstvem zemědělství.
Monsanto je americký kolos zabývající se zemědělskou výrobou a je znám produkováním obrovského množství nebezpečného znečištění a rozséváním značkových herbicidů, jako např. Roundup po celém světě, čímž činí země chudé na zdroje závislé na dodávkách chemikálií od Monsanta.

Hybridní semena darovaná Monsantem umožní rolníkům vypěstovat sklizeň jen jeden rok, protože rostliny se nerozmnožují. To způsobuje závislost farmářů na koupi té samé odrůdy i další rok.

„Cílem Monsanta je získat úplnou kontrolu nad trhem, úmyslem je otevřít všude na světě trhy pro jejich rostliny," prohlásila Brenda Biddleová z Evergreen State College.

MMP je největší haitská organizace složená z prostých lidí. Sídlí v hlavním městě Port-au-Prince a pomáhá humanitárním organizacím s distribucí jídla, přístřeší a dalších prostředků mezi místní obyvatele. Podle AFP její předseda Chavannes řekl, že „haitská vláda zneužívá zemětřesení k tomu, aby rozprodala zemi nadnárodním společnostem".

Samotná společnost Monsanto tvrdí, že k daru se neváží žádné obchodní podmínky a farmáři mohou vydělané peníze použít na nákup další várky semen.

Některé ze semen dovezených do Haiti byly ošetřeny pesticidy. Podle Karla Tuppera, vědce z organizace Pesticide Action Network of North America, jakmile se dostanou pesticidem ošetřená osiva na místní trh, bude velmi těžké se vrátit na osivo neošetřené a tato semena poškodí půdu.

Další 475tunová várka humanitární pomoci od Monsanta má být v zemi složena v průběhu příštích dvanácti měsíců.

„Velké firmy zkoušejí přimět farmáře, aby ty plodiny pěstovali, ale má to devastující účinek na místní ekonomiku," domnívá se Tupper. Podle něj je možné, že firmy posílají jako dar semena, která nejsou nejlepší kvality nebo jsou v zemi výroby zakázána.

Podle Biddleové bude Haiti potřebovat pomoc s organizací autonomního zemědělského systému, který bude schopen uživit nejdříve rodiny samotných pěstitelů a pak se může úroda dát na místní trh a podpořit celé komunity.
Problémy s nechtěnou pomocí

Semena od Monsanta nejsou jediným případem nechtěné pomoci. Podle humanitárních pracovníků Haiti obdrželo nevhodnou a nevyžádanou pomoc, která se pro ně stala logistickou zátěží, se kterou je obtížné se vypořádat.

Pomoc, která se nevyužije včas, jako např. jídlo a léky ze zahraničí, se rovněž musí správně zneškodnit, což zabere čas, lidské zdroje a finance.

Claire Durham z Červeného kříže na svém blogu popisovala, jak někdy čerstvé potraviny doručené do Haiti leží na hromadách celé dny, až shnijí, a zbytečné zdravotnické zásoby se na dlouhou dobu uloží, až jim propadnou spotřební lhůty.

Byly zaznamenány mnohé případy, kdy původní záměr zásobit zničenou zemi je dobrý, ale výsledek nakonec až tak dobrý není. Příkladem může být například neúspěšná kampaň v Lesothu, která měla pomoci místním s pěstováním potravin a chovem dobytka a postavit nové cesty pro přístup na trh. Projekt se rozpadl, protože farmářů bylo málo, počasí růstu plodin nepřálo a silnice, které se postavily, pomohly zakotvit zahraničním trhům, které místní farmáře připravily o práci.

Zdroj: http://www.velkaepocha.sk/2010062113602/Haiti-Tisice-lidi-protestovaly-proti-humanitarni-pomoci-v-podobe-geneticky-upravovane-kukurice.html