Zprávy z Haiti

Zde uvádíme zprávy o situaci na Haiti a zajímavosti, které zpravidla připravujeme ze zahraničních zdrojů. Nejnovější příspěvky se zobrazují také na úvodní straně našeho webu.
Clinton se Haiti věnuje dlouhodobě, v roce 1994 pomohl americkou vojenskou intervencí k pádu tamního diktátorského režimu.

Více než měsíc působila na Haiti mise humanitárních pracovníků Arcidiecézní charity Olomouc - Martin Zamazal a sr. Jana Lukáčová. Jejich úkolem na Haiti bylo jednat o další spolupráci s místními obláty a navštívit také další organizace, s nimiž ACHO spolupracuje nebo chce spolupracovat.

V dětství jsem byla vedená ke křesťanství, zpívala ve schóle, chodila do spolča, hrála divadlo a snila o tom, že jednou budu slavná a bohatá zpěvačka a s vydělaným i penězi odjedu pomáhat do chudé země. Později jsem však měla jiné zájmy a tento sen jsem odložila do „šuplíku příliš vzdálených“. V roce 2007 jsem odmaturovala, a přestože jsem měla jít na vysokou školu, tento sen se ve mně znovu probudil. Nebyla jsem ani slavná zpěvačka, ani bohatá. Měla jsem jen dvoje zdravé ruce a nohy a srdce, které chtělo pomoci pár ubožejším.

Naučný hudební koncert pro žáky Základní školy Strážnice o životě na Haiti uspořádala místní rodačka, talentovaná zpěvačka a humanitární pracovnice Renata Nováková. V jedné z nejchudších zemí světa strávila spoluprácí na humanitárních projektech více než půl roku.

Mezi významnými misionáři byli i Češi a Moravané. Františkán Václav Remedius Prutký to v 18. století dotáhl až na osobního lékaře etiopského císaře. Po českém bratru Karlu Augustu Pácaltovi († 1818) se dodnes nazývá jihoafrická obec Pacaltdorp.

Pierre Armand Pochází z jihozápadní části Haiti, 73 let, vdovec, má dva syny – Joëla a Patrika – a adoptovanou dceru. Studoval práva a mezinárodní školu diplomacie na Haiti, poté v USA ekonomické vědy, kde získal doktorát. V letech 1985–86 se vrátil na Haiti a stal se zástupcem Organizace pro rozvoj Haiti. Nyní žije v USA na Miami. Dlouhodobě se snaží o zlepšení celkové situace Haiti.

Jedním z vrcholů Celostátního setkání mládeže byl Koncert pro Haiti. Chudobu této snad nejchudší země světa přišli představit P. Roman Musil, tamější misionář, a Pierre Armand, Haiťan, jenž přednáší na jedné z amerických univerzit a své rodné zemi se snaží všemožně pomáhat. Hudební část večera odstartoval Richard Čanaky: náležitě rozparádil postupně se shromažďující publikum, které se krom mládežníků rozrostlo o pětistovku příchozích.

Desetiměsíční děvčátko s nižší než porodní váhou, chlapci nosící dvacetilitrové nádoby s vodou, malé děti se „dvěma bříšky“ (to druhé je závažná neléčená kýla), žena se znetvořeným chodidlem, která však stále chodí pro vodu... To jsou obrázky, se kterými se setkali na cestě do jedné z nejchudších zemí světa – na Haiti – ředitel Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Václav Keprt a zástupce Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje Pavel Nováček.

Bude to už pět měsíců od doby, co byl na Haiti unesen (a následně za výkupné propuštěn) český misionář Roman Musil. Jeho jméno se tehdy dostalo na přední stránky nejen českého, ale i světového tisku. Nyní jsme P. Romana Musila oslovili, abychom zjistili, zda jeho únos vyvolal vlnu solidarity s chudými Haiťany.

Čtyři dny trvalo, nežli únosci na Haiti propustili českého misionáře Romana Musila. Čtyřiatřicetiletý člen Řádu oblátů Neposkvrněné Panny Marie působí v nejchudší zemi na západní polokouli už několik let. Ve své farnosti na severu karibského ostrova má na deset tisíc lidí. Postavil zde školu, díky projektu adopce na dálku získal pro pět desítek dětí finanční prostředky, aby mohly školu navštěvovat, a nyní se snaží vybudovat i zdravotní středisko.