Zprávy z Haiti

Zde uvádíme zprávy o situaci na Haiti a zajímavosti, které zpravidla připravujeme ze zahraničních zdrojů. Nejnovější příspěvky se zobrazují také na úvodní straně našeho webu.
Desetiměsíční děvčátko s nižší než porodní váhou, chlapci nosící dvacetilitrové nádoby s vodou, malé děti se „dvěma bříšky“ (to druhé je závažná neléčená kýla), žena se znetvořeným chodidlem, která však stále chodí pro vodu... To jsou obrázky, se kterými se setkali na cestě do jedné z nejchudších zemí světa – na Haiti – ředitel Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) Václav Keprt a zástupce Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje Pavel Nováček.

Bude to už pět měsíců od doby, co byl na Haiti unesen (a následně za výkupné propuštěn) český misionář Roman Musil. Jeho jméno se tehdy dostalo na přední stránky nejen českého, ale i světového tisku. Nyní jsme P. Romana Musila oslovili, abychom zjistili, zda jeho únos vyvolal vlnu solidarity s chudými Haiťany.

Čtyři dny trvalo, nežli únosci na Haiti propustili českého misionáře Romana Musila. Čtyřiatřicetiletý člen Řádu oblátů Neposkvrněné Panny Marie působí v nejchudší zemi na západní polokouli už několik let. Ve své farnosti na severu karibského ostrova má na deset tisíc lidí. Postavil zde školu, díky projektu adopce na dálku získal pro pět desítek dětí finanční prostředky, aby mohly školu navštěvovat, a nyní se snaží vybudovat i zdravotní středisko.

Český misionář Roman Musil, který byl před několika dny unesen na Haiti, byl propuštěn, oznámil v sobotu ministr zahraničí Cyril Svoboda. O Musilovo propuštění se zasloužil jiný misionář, který také na Haiti pomáhá, řekl ČTK s případem obeznámený kněz Tomáš Vyhnálek. Musil, který je z řádu Oblátů Neposkvrněné Panny Marie, je podle Vyhnálka v dobré psychické a fyzické kondici. Na Haiti zůstává. Ministr novinářům řekl, že k záchraně Musilova života pomohl fakt, že je katolický kněz. "Je potvrzeno, že pan Musil je na svobodě. To říkáme s velkou úlevou. Jsme rádi, že se tak stalo," uvedl Svoboda.

Tři dny po únosu Romana Musila, českého misionáře na Haiti, už o této události věděl celý svět - a když se pak v sobotu 11. prosince objevila v médiích zpráva, že byl misionář (za výkupné cca 98 tisíc korun) propuštěn, tisíce lidí, kteří se báli o jeho život, si oddychly. Na telefonu jsme Romana Musila zastihli v hlavním městě Haiti Port-au-Prince, kde si musí opatřit nové doklady a nechat opravit auto, které mu banditi zničili. Nadšené přijetí farníků v Baie de Henne, kteří zprávu o propuštění kněze přijali s jásotem, ho tedy teprve čeká. Nyní jen Roman Musil doufá, že se do své farnosti stihne vrátit ještě do Vánoc, aby tak mohl svátky oslavit se svými nejbližšími.

Čtyři dny v rukou únosců strávil na Haiti český misionář Roman Musil. Propuštěn byl poté, co zdejší obláti zaplatili zhruba desetinu požadovaného výkupného a za Musilovo propuštění se přimluvil místní kněz.

P. Roman Musil je misionář řádu oblátů. Už tři roky působí na Haiti na ostrově Hispañola. Nejprve pracoval v sirotčinci, pak v jedné horské farnosti, nyní působí již jeden a půl roku ve farnosti Baie de Henne. Říká, že člověk na Haiti nemusí mít nic, a přesto může být šťastný. Své farníky na Haiti by neopustil. „Cítím, že mne k nim Bůh posílá, a cítí to i oni. Berou mne jako otce. Je to pro mne zavazující,“ vysvětluje P. Musil.

Na Haiti žije 80 % obyvatel pod hranicí chudoby a 50 % dospělých je negramotných. Jak jsme již čtenáře informovali v minulém čísle, nedávno se do této ostrovní země vydala skupinka čtyř farníků ze Zábřehu, aby zjistili, jaké jsou potřeby místních lidí, a podle nich pak organizovali pomoc z Česka.

P. Roman Musil je misionářem. Na Haiti ho vyslala kongregace oblátů po ukončení studií na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci před dvěma lety. „K myšlence stát se misionářem mne přivedl P. Čížkovský. Chtěl jsem dělat něco pro ty nejchudší, byl jsem tedy poslán na Haiti,“ vysvětluje své pohnutky P. Roman Musil.