Zprávy z Haiti

Zde uvádíme zprávy o situaci na Haiti a zajímavosti, které zpravidla připravujeme ze zahraničních zdrojů. Nejnovější příspěvky se zobrazují také na úvodní straně našeho webu.
Podle dostupných informací v 16:53 místního času (22:53 SEČ) zasáhlo nejchudší zemi západní polokoule Haiti zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy stupnice, s následnými otřesy o síle 5,9 a 5,5. Epicentrum se nacházelo 16 km jihozápadně od hlavního města Port-au-Prince, pouze 30 km hluboko, což pravděpodobně umocnilo škody.

Dvacet let poté, co OSN přijala Úmluvu o právech dítěte, se miliardě dětí ve světě stále nedostává jídlo, čistá voda, zdravotní péče a střecha nad hlavou. Téměř 200 miliónů z nich je chronicky podvyživených. Ve čtvrtek to oznámil Dětský fond UNICEF.

Už je tomu dost let, co jsme se s rodinou rozhodli strávit léto poskakováním po ostrovech v Karibiku. Začali jsem končinou dost blízkou – pouhé tři hodiny letu z New Yorku. Autem z domova mi to na letiště J.F. Kennedyho trvá trošku déle.

Po ulicích rozpáleného města se dnem i nocí valí nekonečné řeky lidí, splašky tu tečou v otevřených stokách, všude se válejí obrovské hromady odpadků. Před každou veřejnou budovou nebo bankou stojí po zuby ozbrojení strážci se samopaly, a když se večer zešeří, město upadne do tmy: kromě jiného se tu nedostává elektřiny. Tohle peklo má jméno Port-au-Prince. Hlavní město Haiti, nejubožejší země západní polokoule, jejíž mizérie si nezadá s nejhoršími zeměmi černé Afriky.

„Jednou jsme v noci slyšeli výstřel a ráno uviděli na ulici ležet mrtvé tělo – někdo někoho zastřelil. Zavolali jsme policii, ale přijeli až v poledne. Mezitím mrtvolu lidé prostě překračovali, včetně dětí, které tudy chodí do školy. Pak jsme zařídili dvě lampy, aby tu v noci bylo aspoň trochu vidět." Otec Joe, Haiti, 2009

Clinton se Haiti věnuje dlouhodobě, v roce 1994 pomohl americkou vojenskou intervencí k pádu tamního diktátorského režimu.

Více než měsíc působila na Haiti mise humanitárních pracovníků Arcidiecézní charity Olomouc - Martin Zamazal a sr. Jana Lukáčová. Jejich úkolem na Haiti bylo jednat o další spolupráci s místními obláty a navštívit také další organizace, s nimiž ACHO spolupracuje nebo chce spolupracovat.

V dětství jsem byla vedená ke křesťanství, zpívala ve schóle, chodila do spolča, hrála divadlo a snila o tom, že jednou budu slavná a bohatá zpěvačka a s vydělaným i penězi odjedu pomáhat do chudé země. Později jsem však měla jiné zájmy a tento sen jsem odložila do „šuplíku příliš vzdálených“. V roce 2007 jsem odmaturovala, a přestože jsem měla jít na vysokou školu, tento sen se ve mně znovu probudil. Nebyla jsem ani slavná zpěvačka, ani bohatá. Měla jsem jen dvoje zdravé ruce a nohy a srdce, které chtělo pomoci pár ubožejším.

Naučný hudební koncert pro žáky Základní školy Strážnice o životě na Haiti uspořádala místní rodačka, talentovaná zpěvačka a humanitární pracovnice Renata Nováková. V jedné z nejchudších zemí světa strávila spoluprácí na humanitárních projektech více než půl roku.

Mezi významnými misionáři byli i Češi a Moravané. Františkán Václav Remedius Prutký to v 18. století dotáhl až na osobního lékaře etiopského císaře. Po českém bratru Karlu Augustu Pácaltovi († 1818) se dodnes nazývá jihoafrická obec Pacaltdorp.