Peníze na výstavbu nové studny na Haiti společně vybrali mladí čtenáři zapojení do unikátního českého projektu Čtení pomáhá. V něm získávají žáci a studenti základních a středních škol za četbu knih finanční kredit, jímž mohou přispět na vybrané sociální a humanitární projekty. Během října a listopadu 2013 čtenáři mezi sebou takto „vybrali“ 130 000 Kč, což je cena výstavby jedné studny na Haiti.

Kromě vybraných peněz mohli děti v anketním hlasování zvolit také jméno pro novou studnu. Celkem se do ankety zapojilo více než 1500 čtenářů, kteří nakonec poměrně jasným rozdílem vybrali pro novou studnu jméno Maya. Takto tedy bude pojmenovaná studna v oblasti Desforges. Bude stát u místní školy, tak aby mohla sloužit především dětem, a naši vrtaři by ji měli vybudovat v rámci příští mise v roce 2014!
 
Chceme tedy velmi poděkovat organizátorům projektu Čtení pomáhá za výbornou spolupráci a také všem mladým čtenářům, kteří podpořili výstavbu studní na Haiti! Můžete se podívat na profil našeho projektu na stránkách Čtení pomáhá.
 
O projektu Čtení pomáhá:
 
Projekt Čtení pomáhá se zaměřuje na rozšíření četby knih mezi žáky a studenty a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na jeden z vybraných charitativních projektů. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě mladí čtenáři. Knihy zařazené do projektu jsou vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu.