Naše vrtaře čeká na Haiti ještě měsíc práce. A dva měsíce práce mají za sebou. Chceme vás nyní informovat o tom, co naši pracovníci za tuto dobu již stihli, a naopak, co je v poslední třetině jejich mise čeká:


Ještě před  nuceným odjezdem našeho vrtmistra Patrika Kutaje z Haiti se podařilo odvrtat a zprovoznit jednu funkční studnu - Amálku. Druhý úspěšný vrt - studnu František - provedl náš automechanik Miroslav Farkas, který zastal funkci náhradního vrtaře. Nicméně vrtání v naší oblasti je tak náročné, že bez profesionálního vrtmistra se naše další pokusy omezují pouze na ojedinělá místa, kde je minimální riziko poškození techniky. Vzhledem k tomu, že se nám nového vrtmistra nepodařilo zajistit, náročné vrty v těch nejpotřebnějších lokalitách musí počkat na další misi. Kromě dvou úspěšných studní bylo provedeno 6 neúspěšných vrtů. Ještě před zahájením vrtařských prací proběhl servis obou našich vozidel, vrtací soupravy s kompresorem a také zdlouhavá oprava nepojízdné skříňové V3S sloužící ve farnosti Baie-de-Henne. Proběhla kontrola většiny našich studní. V jejím průběhu bylo opraveno 5 nefunkčních, nebo omezeně fungujících studní. Našich zkušeností a technických možností využili několikrát okolní farnosti a misie – vytahovali jsme zapadlý kamion, přesouvali kontejnery s humanitární pomocí. Několik dní jsme opět strávili vyprošťováním vrtných tyčí uvízlých v jílu. Navštívili jsme všechny „Lidi v nouzi“, kteří jsou uvedeni na našem webu a rozdali jim vámi zaslané peníze (s VS 333).
 
Prioritou na listopad jsou grantové projekty
 
Během uplynulých dvou měsíců byla úspěšně dokončena administrace grantu ve spolupráci s charitou v Port-de-Paix, který financoval Minustah (stálá mise OSN na Haiti). Na základě této zkušenosti nyní na severozápadě Haiti žádáme o další grant z prostředků Minustahu. Podobný projekt se snažíme vyjednat s francouzskou misií a Minustahem v oblasti hlavního města Port-au-Prince, kde je velká poptávka po zdrojích vody. Tato oblast je stále ještě paralyzována následky zemětřesení, které se událo před třemi lety. Do třetice jednáme o financování vrtů pro oblast v okolí Mare Rouge spravovanou italskými kněžími a podporovanou Arcidiecézní charitou z Milána. Ta by měla práce spolufinancovat.
 
Na Haiti letí nový manažer projektu Ivo Roškanin
 
úterý 12. listopadu odlétá na Haiti nový manažer projektu Praga-Haiti Ivo Roškanin. Jeho cílem je projednat podporu projektu s klíčovými organizacemi na Haiti, spolupráci s misiemi, charitou, Minustahem, řešit administrativní pozici naší organizace, majetkoprávní záležitosti související s naší technikou, provést celkovou supervizi projektu. O měsíc se prodlouží pobyt Kristýny Lungové, která dokončila výzkum kvality vody (o němž budeme podrobně informovat po skončení mise) a zůstává jako tlumočnice, překladatelka a koordinátorka některých aktivit. V tandemu s velitelem mise Janem Komínkem se pokusí o přípravu a podání výše uvedených grantů. Miroslav Farkas je v současnosti zaměstnán řešením dalšího zaseknutí tyčí ve vrtu. Následně bude pracovat na výkresu pro opravu podvalu kompresoru, nebo zhotovení nového. Jeho stav je po letitých přesunech kritický. Mimo to Mirka Farkase a dva naše černošské pomocníky čeká ještě minimálně jeden pokus o studnu v místě „kde je jistě voda“.
 
Současná mise by na Haiti měla působit zhruba ještě měsíc a v polovině adventu by se měli pracovníci vrátit zpět do České republiky. O další činnosti naší na Haiti vás budeme informovat na našich webových stránkách!