Pracovníci projektu Praga-Haiti mají za sebou prvních několik dní na Haiti. Strávili je prozatím v hlavním městě Port-au-Prince, kde vyřizují potřebné záležitosti, než se vydají na sever ostrova vrtat studny. V uplynulých dnech pořizovali mobilní telefony, SPZ pro auta, založili bankovní účet v haitské bance a také vyjednávali výši cla na materiál, který potřebují pro práci na ostrově. Zveřejňujeme několik úryvků ze zpráv, které z Haiti poslal manažer projektu Václav Vacek:
„Zdravíme všechny doma,

Nejdříve vám chceme popřát: Hlavně nezmrzněte! My tu máme 28 stupňů celsia, příjemné počasí. Cesta proběhla v pořádku, letěli jsme dokonce nad Baie-de-Henne a postupně nad větší částí ostrova, který jsme tak měli jako na dlani. Z výšky vypadá Haiti opravdu lákavě – vysoké krásné hory, moře kolem… Ale když člověk začne klesat, padne na něj zvláštní tíseň, nebo spíše smutek. Je vidět, že silnice jsou prašné, domky neuspořádané a občas polorozpadlé. Tak krásná země by to mohla být, ale bída z ní dělá zemi smutnou. A při přistání vidíte už pouze chatrče obrovského slamu Cité Soleil….“
 
„...Stále jsme v hlavním městě. Se vším nám tady pomáhá šéf mise Charity ČR Lukáš Voborský. Dokonce můžeme bydlet v jejich domku, kde je voda, elektřina a příjemný chládek, což je opravdu luxus. Včera jsme se společně sešli se zástupci rakouské charity. Nápad vrtání studní se jim líbí, mají zájem, začínáme však mít poměrně hodně poptávek v okolí hlavního města. My ale chceme jet na sever a vrtat pro ty nejchudší...“
 
„....Před dvěma dny tady zabili nějakého muže. Náhodně, střelba na silnici. Zabili ho a potom také okradli. Kolega Lukáš říkal, že za uplynulý rok už viděl na silnici 6 mrtvol. V noci proto nesmíme chodit ven vůbec, před den po dvou. Funguje to zde tak, že každý obchod nebo úřad má ochranu se střelnými zbraněmi. A například večer tato ochranka doprovází hosty až k autu, aby je nikdo nepřepadl...“ 
 
„...Clo za balík s materiálem jsme nakonec platili pouze třetinu z původní požadované ceny. Asi zabraly vaše modlitby. I já jsem se hodně modlil, aby jednání s ředitelem úřadu bylo jiné. Řekl nám nižší částku, tak jsme se na nic neptali a zaplatili jsme. Asi nás někdo v nebi podržel : - ). Jinak, chlapi už jsou natěšení a nemohou se dočkat nějaké práce. Čekání a zařizování tady v hlavním městě je ubíjející. Však to ale znáte…“
 
Zbývá dodat, že jsme vděční za vaše modlitby a také příspěvky – na účet veřejné sbírky i za DMS. Zhruba dvakrát týdně budeme prostřednictvím krátkých článků přinášet aktuální situace z mise našich vrtařů z Haiti.