Zde můžete nalézt shrnutí toho nejdůležitějšího, co se v rámci projektu Praga-Haiti událo v prosinci 2010.
Úspěch naší mise

Téměř celý prosinec pracovala na Haiti mise našich vrtařů. A hned na začátku měsíce se našim lidem povedlo dosáhnout úspěchu. Nejprve získali povolení ke vstupu k našemu materiálu v přístavišti a poté se jim povedlo bez jakékoliv těžké techniky, pouze za pomoci několika dřevěných prken, složit veškerý náš materiál (nákladní auto Praga V3S i terénní auto Santana) z kontejnerů na pevninu. Velmi dobrou zprávou je i to, že veškerá technika k vrtání studní i obě auta jsou v pořádku.

Cholera

Celý měsíc na Haiti postupovala epidemie cholery. Nutno říci, že počet nakažených ve srovnání s listopadem byl o něco nižší, přesto však místní úřady vydaly na konci prosince údaje, podle nichž na choleru od poloviny října zemřelo již 3 300 lidí a dalších více než 120 000 jich bylo touto nemocí nakaženo. 
Haitská vláda se snaží informovat o způsobu nakažení se cholerou, avšak lidé často stále nedodržují základní hygienické návyky, které jsou pro zastavení epidemie klíčové. Haiťané také sami hledají příčiny epidemie a zemí se proto šíří nenávist jak k mírovým jednotkám OSN, které místní viní ze zavlečení choroby na ostrov, tak k domorodým šamanům voodoo, o kterých tvrdí, že nemoc dále rozšiřují. (Článek o nenávisti místních k šamanům voodoo )

Výtěžek výstavy Krása stvoření

Dne 8. prosince byla v Brně ukončena benefiční výstava fotografií s názvem Krása stvoření, kterou organizovalo občanské sdružení Signály.cz a jejíž výtěžek byl přislíben projektu Praga-Haiti. Celková suma, která byla při výstavě i následné aukci fotografií vybrána, dosáhla 5 924 Kč. Děkujeme organizátorům.

Povolební nepokoje

Od večera 7. prosince, kdy byly ústřední volební komisí vyhlášeny oficiální výsledky prvního kola prezidentských voleb, se po ostrově začaly šířit rozsáhlé násilnosti. Důvodem byla těsná prohra v pořadí třetího kandidáta, Michela Martellyho, který měl velkou podporu obyčejných lidí. Martelly prohrál s protěžovaným kandidátem vládní strany a současného prezidenta Prévala pouze o 6 800 hlasů, což dalo vzniknout mnoha spekulacím o volebním podvodu.
Martellyho příznivci pak stavěli v mnoha městech barikády, zapalovali auta, útočili na jednotky OSN a vládní budovy. Při těchto nepokojích byli minimálně dva lidé zabiti a několik desítek bylo vážně zraněno. Nepokoje trvaly několik dní a cizincům se důrazně doporučovalo nevycházet z domů na ulice. (Více o povolebních nepokojích si můžete přečíst v tomto článku  )

Vyjednání všech potřebných povolení 

Během těchto násilností byly také uzavřeny všechny úřady, takže se proces proclení našeho materiálu opět o týden zdržel. V posledních sedmi dnech pak naši lidé velmi intenzivně vyjednávali všechna potřebná povolení pro proclení našeho materiálu, v čemž jim velice pomáhali i naši příznivci na Haiti, například senátor oblasti, ve které budou studny postaveny. Nakonec se podařilo všechna potřebná povolení zajistit. Nová mise, která na Haiti odletí v prvním čtvrtletí roku 2011 tak bude moci pokračovat v započatých pracech. (Článek o posledním týdnu naší mise na Haiti )

Výsledky mise Voda pro Haiti

Našim lidem se tak za dva měsíce trvání mise Voda pro Haiti podařilo proclít a uskladnit dva ze tří našich kontejnerů s materiálem a vyjednat všechna povolení k proclení posledního kontejneru. Dále pak vytipovali příhodné lokality pro zbudování studní, navázali důležité kontakty s ostatními humanitárními organizacemi a začali partnersky spolupracovat s charitou v Port-de-Paix, která nám pomáhá se zajištěním potřebného zázemí a stavebního materiálu pro studny.

Návrat do České republiky

Dne 18. prosince pak členové naší mise opustili Port-au-Prince a odletěli na Vánoční svátky do České republiky. Jejich cesta však byla poměrně komplikovaná, protože v New Yorku právě eskalovala sněhová kalamita a všechny letecké spoje do Evropy byly zrušeny. Naši lidé tak museli několik dní čekat v hotelu. Nakonec všichni tři vrtaři v pořádku přiletěli na Štědrý den v podvečer na ruzyňské letiště.

Sbírka projektu v Brně

V předvánočním týdnu se konala v Brně na Kobližné ulici sbírka pro náš projekt. Tato veřejná sbírka měla za cíl informovat veřejnost o projektu a také vybrat finanční prostředky pro jeho další fungování. Pomáhali při ní mladí dobrovolníci z řad Vysokoškolského katolického hnutí a také Střední zdravotnické školy (SZŠ a VOŠ Merhautova 15). Sbírka bude pokračovat i v lednu v nákupním centru Olympia v Modřicích u Brna. 

Newsletter a Klub přátel

Na konci prosince jsme také založili Klub přátel  projektu Praga-Haiti. Členové tohoto klubu ročně přispívají na pomoc chudým lidem na Haiti 1000 Kč a podporují tak konkrétní a efektivní pomoc lidem v severozápadní části Haiti. Nabízíme jim pak veškeré informace o našem projektu i aktuální situaci na Haiti. Více informací o Klubu přátel můžete nalézt na našich stránkách.
Zájemcům o náš projekt jsme také zaslali náš první newsletter . Newsletter můžete dostávat pravidelně e-mailem a tak být informováni o dění v projektu Praga-Haiti. Stačí se zaregistrovat na našich webových stránkách www.praga-haiti.cz .