Mise druhé etapy nazvané Voda pro Haiti má za úkol zahájit realizaci vrtání studní v nejchudších oblastech na Haiti. Ještě před odletem jsem se zeptali Pavla Koutného na několik zajímavostí.
Ahoj Pavle!
Patříš do skupiny průkopníků, kteří vyrazí zanedlouho na Haiti realizovat první studny na pitnou vodu v rámci projektu Praga-Haiti. Také tobě bych ráda položila několik otázek.

Co všechno jsi už v životě dělal? Prý jsi byl snad i někde jako voják?

Hned úvodem bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu, že mi dali tu možnost, abych se mohl podílet na tomto velkolepém projektu. Zaměstnání jsem měl různá...ve strojírenství, zdravotnictví a taky jsem sloužil ve francouzské armádě (v cizinecké legii). Myslím, že mé zkušenosti budou k dobru.

Jaké máš vzpomínky na legie, co se ti vrylo do paměti?

Jedna velká životní zkušenost a týmová práce.

Co tvá vrtařská praxe? Jak dlouho a kde jsi vrtal?

Jsem vyučený strojník vrtných souprav a pracoval jsem začátkem 90. let pro Moravské naftové doly na různých soupravách určených k vrtbě do větších hloubek. Je to trošku jiné jako vrtání studní, ale princip je podobný.

Jak ses dostal do vrtařského týmu projektu?

Můj kamarád Marek Plešingr, který pracuje na Haiti už několik let, se mi v březnu na své dovolené zmínil o tomhle projektu a mne to hned oslovilo. Pak už jsem kontaktoval p. Vacka a nabídl jsem mu své zkušenosti.

Na co se na Haiti těšíš?

Až potečou první kapky pitné vody.

Máš nějaké obavy?

Nemám obavy, ale vím, že to bude pro náš tým hodně náročné po všech stránkách.

Jsi už sbalený?

Už tři měsíce..:-))

Co bys doporučil lidem, kteří by chtěli cestovat po Haiti. Máš nějakou radu?

Budu chytřejší, až se vrátím, ale každopádně nic nepodceňovat a připravit se důsledně na tamější podmínky. Zjistit si hlavně možná rizika.

Co říká tvé okolí (rodina, kolegové, známí) na tvoji misi, že poletíš na Haiti?

Reakce jsou různé, ale většinou pozitivní a dokonce někteří to berou i tak, že tam snad letím i na exotickou dovolenou.

Prý umíš dobře francouzsky. Jaký je rozdíl mezi francouzštinou a kreolštinou? Je to jako čeština a slovenština nebo je tam větší rozdíl?

Vzhledem k tomu, že jsem prošel minimálním kurzem haitské kreolštiny a docela dobře mluvím francouzsky, tak můžu alespoň trošku porovnat tyto dva podobné jazyky. Haitská kreolština vznikla právě z francouzštiny a je to taková její upravená verze. Mají společné znaky, ale taky hodně rozdílného. Snad se do toho brzy dostanu. Nevím, jestli to jde z mé strany srovnávat, protože slovenština a čeština jsou pro mne dva jazyky, ve kterých jsem vyrůstal a s kreolštinou jsem moc do styku nepřišel.

Pavle, děkujeme za rozhovor a přejeme klidné dny nejen tady v ČR ale i na Haiti.

Rozhovor připravila Eva Vacková