Jsem v jedné internetové kavárně (v méně zasažené oblasti Pétion-Ville), abych si přečetl vaše vzkazy. Moc vám děkuji za podporu. Jsme tu tři: o. Maxime Eugène, o. Albert Cator a já. K informacím, které jsem již některým z vás poslal a které si lze přečíst na oblátských internetových stránkách (www.omiworld.org), dodávám, že se právě teď přesouváme z našeho domu v Port-au-Prince.
Pétion-Ville, 18. ledna 2010

Důstojný otče Generále a členové Rady,
Milí spolubratři obláti,
Milí přátelé,

někteří ho již opustili a odjeli do komunit Mazenod, Camp-Perrin. Scholastiky, kteří studují teologii, jsme poslali do oblátské farnosti Na Jižním pobřeží (Cote Sud), a ti, kdo studují filozofii, čekají, až bude možné odjet na sever země.

Naše účast patří těm oblátům, kteří ztratili členy svých rodin. Pokud jde ale o většinu haitských oblátů, jejich nejbližším příbuzným se daří relativně dobře a jsou v bezpečí. V Port-au-Prince zatím všichni i nadále spí pod širým nebem a zdá se, že to potrvá ještě alespoň měsíc. Jsme tu právě svědky hromadného útěku lidí do venkovských měst.

Není již naděje, že by letos bylo ještě možné v Port-au-Prince znovu zahájit výuku na školách a ani činnost veřejného života, jelikož většina státních úřadů a obchodních budov se zřítila, anebo v nich není možné pracovat.

My počítáme s tím, že přemístíme správu Provincie do nějakého bezpečnějšího města, ale zatím čekáme na to, až odborníci vyhodnotí přesněji situaci, protože se předpokládá, že i v jiných městech by mohlo dojít k dominovéme efektu. A pak je také ještě třeba zachránit z Provinčního domu a ze scholastikátu teologie všechno to, co se dá.

Vláda vyhlásila stav nouze a měsíční státní smutek (od 17. ledna do 17. února). Zároveň přislíbila učinit rychlá opatření k tomu, aby mohly znovu začít fungovat banky, komunikační služby a servisní stanice (čerpadla), ale zatím jen čekáme.

Ještě jednou chci poděkovat otci Generálovi, jeho radním, všem spolubratřím oblátům a našim přátelům za pomoc. Zůstáváme spojeni v modlitbě v Ježíši Kristu a P. Marii Neposkvrněné.

P. Gasner Joint, omi
Provinciál