Olomouc - Po pětitýdenní misi na Haiti se do Olomouce vrátila humanitární pracovnice Charity Irena Klimková. Dle jejího mínění Haiťané zemětřesení přijali jako bod nula, jako příležitost začít znovu. Pozvolna se ale začíná blížit období dešťů, které bude znamenat výrazné zhoršení hygienických podmínek. Klimková by se na Haiti měla vrátit koncem příštího týdne. (Tisková zpráva Arcidiecézní charity Olomouc ze čtvrtka 25. února 2010 na Haiti)
Irena Klimková přivítala novináře kreolsky. „Jste tu a to znamená, že máte zájem o Haiti. Také Vy svým zájmem pomáháte a já Vám za to děkuji“. 

Irena Klimková na Haiti odletěla 20. ledna  spolu s dalším humanitárním pracovníkem, Oldřichem Pospíšilem. Na Haiti se připojili k týmu pracovníků Caritas Internationalis, americké Charity CRS a Caritas Haiti. Náplní jejich práce byla koordinace humanitární pomoci posílané přes území Dominikánské republiky. Irena Klimková pracovala v oblastech Port au Prince, Font de Blanc a Gressier.

První tři týdny, kdy panoval velký chaos, bylo třeba práci na humanitární pomoci lidem postiženým katastrofou zkoordinovat tak, aby byla co nejefektivnější. „Nedostávalo se lidí na to, aby se vše zabezpečilo. Dovážení komodit humanitární pomoci bylo složité, stávalo se, že i několik hodin, jednou dokonce dva dny, jsem hledala kamion, který se ztratil ve zničeném Port au Prince.“ popisuje situaci v prvních týdnech po zemětřesení Irena Klimková.

„Zaměřili jsme se s dalšími partnery zejména na posílení místní organizace - tzn. Caritas Haiti. Té vedle české Charity pomáhají zejména Charity z Kanady, Velké Británie, Irska, Rakouska a Mexika. Co se týče sumarizací pomoci, ty má výborně zpracovaná americká CRS. Caritas Haiti standardy běžné z humanitárních misí ale teprve zavádí.“ vysvětlila Klimková.

Poslední dva týdny se ale již věnovala výjezdům mimo Port au Prince, kontaktovala partnery Arcidiecézní charity Olomouc z dřívějších rozvojových projektů, zjišťovala další potřeby ve farnostech v Port au Prince a Gonaives. „Caritas Haiti po těch několika týdnech již funguje efektivněji, disponuje také lepšími skladovacími prostory, lepším technickým vybavením. Máme přece jen již nějaký čas na práci na nových projektech.“ říká Irena Klimková. 

Pavel Gruber, vedoucí odd. humanitární pomoci Charity ČR, ocenil výhody koordinace a spolupráci v rámci mezinárodní sítě Charit „Caritas Internationalis má díky své celosvětové síti k dispozici 200 milionů dolarů na pomoc Haiti. Částka, kterou v součtu této sumy na pomoc darovali čeští dárci, je jen zlomkem. Přesto však je částka 41 milionů Kč, kterou jsme dostali od dárců v ČR, na počet obyvatel úctyhodná“. 

V březnu se má v New Yorku sejít dárcovská konference, na které se bude jednat o plánu pomoci Haiti na příštích 10 let. „Vláda Haiti zatím vyhlásila stavební uzávěru, je to dobré, aby lidé znovu nebudovali slumy, ale aby se města stavěla koncepčně. Zdá se, že zemětřesení bude možná znamenat lepší budoucnost Haiti,“ dodává Pavel Gruber. 

Podle Grubera Charita ČR peníze ze sbírek neutrácí za potraviny, kterých do země stále proudí velké množství, ale použije je spíše na rozvojovou pomoc při obnovování země. 

Podle Ireny Klimkové její kolega Martin Zamazal, který je stále na Haiti, odvedl velmi dobrou práci v organizaci logistiky. „Za dobu, co je na Haiti, se mu podařilo zlepšit úroveň logistiky. To, že se již daří rozvážet materiál z lodí přímo týmům, které jsou připravené k distribuci v terénu, je jeho zásluha,“ míní Irena Klimková.

„Dobrý pocit mám ze samotných Haiťanů. Před dvěma lety jsem je tak pozitivně nevnímala, zdáli se mi sobečtí. Dnes vidím, že si pomáhají.“ komentuje své pocity Klimková.

Bezpečnost humanitárních pracovníků je v současné době na standardní úrovni. Jsou oblasti, kde není doporučeno vycházet po 18 hodině, stejně tak oblasti, kde je možno vycházet i do 23 hodiny. Bezpečnostní situace ale nebyla nejlepší ani před zemětřesením. Při distribuci pomoci jsou dodržovány základní bezpečnostní pravidla. Pokud se očekávají nějaké krizové situace, kdy např. materiálu není dostatek a ví se předem, že nevyjde pro všechny, pomáhá humanitárním pracovníkům policie. Cestovat je možné terénními automobily, ale je třeba mít s sebou haitského řidiče. Další možností je cestovat na motocyklech.

Emotivně silné zážitky Irena Klimková prožila dva: „Když jsem viděla rozbořenou katedrálu a pak, když měsíc po zemětřesení probíhaly mše za oběti a za budoucnost Haiti. A také nyní v neděli, kdy hodinu před mým odjezdem se Port au Prince otřáslo novým zemětřesením o síle 4,7 st. Richterovi stupnice. Bylo to poprvé, kdy jsem si uvědomila, že se také nemusím vrátit, ale jsem tu, dobře to dopadlo.“ 

Jak dále uvedla, v pracovních týmech již nejsou experti a krátkodobí pracovníci, ale naopak lidé, kteří na Haiti plánují delší mise. První týdny proudila pomoc jen nákladními automobily z Dominikánské republiky, nyní již připlouvají lodě s potravinami. 

O dalších plánech pracovníků Charity ČR Klimková řekla: „Specializujeme se na místa, kde by mohly být dlouhodobé projekty. Máme vytipované tři lokality -  Gonaive, Gressier a farnosti oblátů v Port au Prince. Gonaive je třetí největší město na Haiti, kam odešlo mnoho lidí z Port au Prince. Budeme se zaměřovat na vzdělávání a projekty posilující samostatné živobytí občanů. Gressier je oblast, která leží těsně u epicentra, zde v podstatě nikdo nemá vlastní dům, všechny byly buď srovnány se zemí nebo jsou nebezpečné a určené k demolici.“

Tiskové konference v ACHO se zúčastnil také Radovan Gumulák ze Slovenské katolické charity, který na Haiti odlétá v neděli 28. 2. „Přijeli jsme do Olomouce jednat o navázání trvalé spolupráce s Charitou ČR na Haiti,“ přiblížil účel své návštěvy. Přivítali jsme, že se setkání uskutečnilo, máme na co navázat.“