Češi posílají své finanční prostředky na pomoc postižené Haiti. Za jeden den 13. 1. 2010 se pomocí dárcovských SMS – tzv. DMS vybralo celkem více než 850 tisíc korun. Na podporu Haiti přišlo za celý prosinec na DMS HAITI celkem cca 40 DMS a včera najednou 11.530 DMS – což je v přepočtu cca 311 tisíc korun.

Člověk v tísni v DMS SOSHAITI zaznamenal 13.122 DMS a ADRA 7.133 DMS. Nevím, zda je v taková situaci na místě radost nebo spíše lehké rozčarování. Spousta lidí odešle DMS a odškrtne si splněno. Dále se už příliš neangažuje. Ukazuje se, že to tak je při všech katastrofách. Je to dobře, ale…
 
Jak ukazuje konto DMS z prosince a i předchozích měsíců – v běžných dnech na rozvojové projekty v regionech, které to potřebují, příliš nemyslíme.  Je dobré také vědět, že administrátoři projektu DMS a mobilní operátoři si za tento jeden den díky živelné události vydělali 95.355,- Kč. Myslím, že by je také měli věnovat na podporu HAITI a nechat si jen obnos potřebný pro denní administraci, nebo by mohli stanovit denní minimum pro pokrytí nákladů!! Ale je to na nich…a také na našem tlaku :)

Velmi rychle zareagovaly tři velké instituce, které organizují humanitární projekty. Charita ČR uvolnila 1 mil., Člověk v tísni už má i s DMS na kontě také celkem cca 1,5 mil. a ADRA informuje i o své celosvětové pomoci – tablety na vodu a další nezbytné prostředky do postižené oblasti. ADRA v ČR uvolnila pro podporu Haiti také 0,5 mil Kč.

Jiří Kučera (Fidcon)