Mnozí z nás mohou pomoci okamžitě... Pro zajímavost přinášíme modlitbu "Otče náš" v jazyce Haiťanů.
Papa nou,
ki nan syèl-la,
se pou nou respekte non ou 
se pou nou rekonèt se ou ki rwa,
se pou volontè ou fè sou tè-a tankou nan syèl-la.
Pen nou bezwen chak jou-a,
ban nou li jodia.
Padonen sa nou fè ou,
tankou nou padonen moun ki fè nou kichoy.
Pa kite nou pwan nan pyèj,
men delivre nou ak sa-a ki mal.
Amen.

(pozn.: ou čteme "u", ch čteme "š", j čteme "ž")