Dobrá zpráva přišla od Fóra dárců. Z každé zaslané Dárcovské sms (DMS) získá projekt Praga-Haiti o 1,5 Kč více. Nově tedy DMSkou přispějete na podporu studní na Haiti 28,5 Kč.

Tento krok byl podle organizátora služby DMS Fóra dárců umožněn díky vstřícnému kroku ze strany všech tří mobilních operátorů. Zbylá část ze třicetikorunové DMS (1,5 Kč) i nadále pokrývá technické, organizační a koordinační zajištění projektu, včetně servisu pro neziskové organizace a veřejnost. Dárcovské sms jsou také osvobozeny od platby DPH. Více informací o projektu DMS se můžete dozvědět na webových stránkáchhttp://www.darcovskasms.cz.

Pokud chcete touto formou přispět na konto projektu Praga-Haiti, stačí poslat sms ve tvaru DMS PRAGAHAITI na telefonní číslo 87 777. Děkujeme!