Podle letošní oficiální zprávy Panamerické zdravotnické organizace (PAHO) je Haiti zemí s nejnižším počtem zdravotníků na západní polokouli.
Nejúspěšnější je Kuba a USA
 
Na 10 000 obyvatel na Haiti připadá pouze 3,5 profesionálních zdravotníků. Všechny ostatní země Severní, Střední i Jižní Ameriky jsou na tom lépe. Nejvíce zdravotníků v přepočtu na obyvatele pak je na Kubě (135), v USA (125) a Kanadě (94). Tato studie jen potvrzuje důležitost rozvojové pomoci na Haiti, neboť bez profesionálních zdravotníků lze jen těžko zlepšovat životní podmínky na Haiti.
 
Podle  PAHO téměř 70% obyvatel Amerického kontinentu má dobře dostupné alespoň základní zdravotní služby. Zlepšit je naopak potřeba vzdělání a specializaci personálu tak, aby dokázal dobře reagovat na specifické potřeby ve zdravotnictví v jednotlivých zemích. Podle ředitelky PAHO Dr. Carissy F. Etienne je největší výzvou současnosti zajistit kvalifikovanou a dostatečnou zdravotnickou péči všem obyvatelům, zvláště lidem žijícím na periferii a v odlehlých územích.
 
Zdravotnická situace na Haiti
 
Co se týče specifické situace zdravotnictví na Haiti, zpráva uvádí, že vláda vedená Michelem Martellym a další zahraniční neziskové organizace vyvíjejí velké úsilí, aby situaci co nejdříve zlepšili. V současnosti v zemi vzniká mnoho zdravotnických center, nemocnic i velkých klinik, z nichž některé jsou teprve ve fázích výstavby a jiné již těsně před dokončením. Existuje zde také několik programů na vzdělávání kompetentního zdravotnického personálu. Podle zprávy PAHO by tyto kroky měly přiblížit  zdravotnickou péči na Haiti během několika let k průměru ostatních států v regionu.