Celkem 320 050 lidí - tento údaj uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) jako počet Haiťanů, kteří následkem zemětřesení z roku 2010 stále žijí v provizorních přístřešcích ve stanových táborech. S odvoláním na Mezinárodní organizaci to v úterý 16. dubna zveřejnila agentura AP.


Obyvatelé stanových městeček jsou v několikanásobném nebezpečí

Jakkoli je toto číslo stále vysoké, jde o téměř 80 % pokles v porovnání s 1,5 milionu lidí, kteří se do táborů uchýlili po zemětřesení, jež Haiti postihlo v 12. ledna 2010. Počet lidí zůstávajících v táborech je používán jako měřítko úspěšnosti snah o obnovu země. Tento údaj nicméně nezahrnuje neznámý počet obyvatel, kteří sice tábory opustili, ale přesunuli se jen do obdobně neradostných podmínek improvizovaných obydlí. A část lidí, kteří se přestěhovali do nově postavených domů a bytů, si stěžuje, že nemá dost peněz na nájem a budou muset opět odejít.

V současnosti tak na Haiti podle agentury AP stále zůstává 385 stanových táborů, jejichž obyvatelé jsou ohrožení především v době období hurikánů. Jsou také snadným terčem kriminálních skupin a kvůli špatným hygiennickým podmínkám je u těchto lidí větší riziko nákazy cholerou a jinými infekčními nemoceni. I po třech letech je tedy humanitární situace na Haiti vážná a obyvatelé jsou často odkázani na pomoc přicházející ze zahraničí.

Zdroj: ČTK