Již dva týdny pracuje na Haiti čtveřice našich vrtařů – Jan Dvořáček, Jan Komínek, Bohumil Šumpela a Filip Hlásný. Poslední jmenovaný byl vyslán na Haiti původně pouze na 14 dní, nakonec setrvá na ostrově po celou dobu současné mise. Nyní jsme pro vás připravili krátké medailony mužů, kteří v současné době na Haiti pracují. Kromě jednoduchého představení jsme jim před odletem položili 3 otázky: Jaká je jejich motivace jet pomáhat na Haiti, na co se na Haiti nejvíce těší a čeho se naopak nejvíce obávají.
 Jan Komínek - velitel mise

Jmenuji se Jan Komínek. Pocházím ze Slovácka z obce Vnorovy. Je mi 38 let a vystudoval jsem zemědělskou univerzitu v Praze obor zemědělská technika. V červenci jsem se vrátil z Afriky, konkrétně z Jižního Súdánu, do kterého mě pozvali Indičtí saleziáni. Strávil jsem tam čtyři měsíce a měl jsem na starosti tamní zemědělský program.

Hlavní motivací jet na Haiti je udělat něco dobrého pro druhé lidi, kteří to potřebují, v zemi, která patří k nejchudším na světě. Největší obavy mám z toho, abych splnil důvěru lidí, kteří mě na Haiti vyslali a pomohl ke zdárnému průběhu mise. Po zkušenostech z Afriky vím, že je lépe se na nic konkrétního netěšit a spíše se nechat překvapit a doufat, že překvapení budou příjemná… 
 
Jan Dvořáček - logistik a překladatel
 
Jmenuji se Jan Dvořáček, pocházím z Poličky a vystudoval jsem Ústav historických věd na filozofické fakultě pardubické univerzity. Na tomtéž oboru také studuji doktorský program. Jsem svobodný, rád jím, spím a poslouchám rozhlas. 
Doposud jsem se nezúčastnil žádné humanitární mise a nemám s podobnou prací bližší zkušenosti. Moje dosavadní cesty měly charakter studijní nebo pracovní, ale až na jednu výjimku jsem se pohyboval vždy jen po Evropě.    
 
Pro aktivní zapojení v rámci projektu Praga-Haiti jsem se rozhodl proto, že se mi projekt jednoduše líbí. Naši předchůdci udělali obrovský kus práce a patří jim můj obdiv. Dokázali sehnat peníze a dovezli na Haiti mnoho potřebných věcí včetně Pragovky. Připomínají mi památné expedice Zikumnda a Hanzelky. Je potřeba v tom pokračovat a dávat o nás touto formou ve světě vědět. Rozhodně to rozvojovému světu prospívá více než dřívější masivní export zbraní.

Jinak se těším na místní lidi, až si s nimi trochu popovídám a poznám něco z jejich kultury a jazyka. Těším se na šťastné chvíle nad úspěšně vyvrtanou studnou a doufám, že jich bude co nejvíc. Myslím, že nějaké obavy máme všichni, ale nemá cenu se jimi příliš zabývat. Respekt mám před mocnou přírodou, protože se před ní nedá utéct… Místní lidé se o tom přesvědčili na vlastní kůži v roce 2010. 
 
Bohumil Šumpela - vrtmistr
 
Mé jméno je Bohumil Šumpela, narodil jsem se ve Strakonicích, v nichž také bydlím. Je mi 39 let, vyučil jsem se jako 
strojní mechanik a momentálně jsem bez zaměstnání, protože jsem z práce odešel z důvodu mise na Haiti. Rodinu mám malou co se týče počtu, zato neuvěřitelně tolerantní. Mám patnáctiletou dceru a milující manželku. Mezi moje koníčky patří příroda a věci s ní spojené a také jízda na kole. 
 
S vrtáním studní mám několik let zkušeností, zato cesta na Haiti a s ní spojené věci budou mojí premiérou. Mojí motivací odjet na Haiti je pomoct lidem, poskytnout jim pitnou vodu a zúročit mé vrtařské zkušenosti v té části světa, kde lidé naši pomoc skutečně velice potřebují. Z odjezdu na Haiti mám spíše smíšené pocity, aby vše dobře dopadlo, vybudovali jsme co nejvíce studní a v pořádku a ve zdraví jsme se s klukama vrátili zpátky.
 
Filip Hlásný - technik

Redakce: Filip Hlásný je naším nejzkušenějším vrtařem, který v rámci projektu Praga-Haiti ostrov Hispaniola navštívil již pětkrát. U své jmenovky by mohl mít klidně napsáno "práce všeho druhu", protože dokáže i bez moderního technického vybavení opravit skoro vše, co je potřeba! I v rámci mise má na starosti opravování a servis aut, vrtařské techniky i všech ostatních drobných strojů a přístojů jak pro členy naší mise, tak i pro mnoho dalších humanitárních pracovníků v oblasti. Jelikož byla jeho cesta původně plánovaná pouze na dva týdny, nebyl zahrnutý do úvodního dotazníku pro členy mise. Můžete si s ním však přečíst rozsáhlý rozhovor  o zkušenostech a dojmech z jeho cest na Haiti.