Na Haiti nepomáháme sami. Po katastrofickém zemětřesení v roce 2010 se Haiti stalo zemí s jednou z nejvyšších koncentrací neziskových a humanitárních projektů na celé planetě. Přestože mnohé z nich svoji činnost na ostrově již ukončily, jiné na Haiti pomáhají dlouhodobě. Kritický nedostatek vody na severozápadě ostrova není lhostejný i jiným organizacím, které na Haiti pracují. Chceme vám představit projekt akvaduktu, který v městečku Mare Rouge buduje italské sdružení Filomondo. To nám letos na jaře nabídlo partnerskou pomoc – bezplatnou přepravu našeho materiálu přes oceán až na severozápad Haiti.
 Nosič musí chodit pro vodu 6 kilometrů denně

Mare Rouge je malé město, ve kterém žije přibližně 15 tisíc obyvatel. Leží přibližně 20 kilometrů severně od Baie-de-Henne, v oblasti, kde vládne po celý rok tropické počasí. V Mare Rouge působí již několik mnoho italští misionáři, kteří dlouho přemýšleli nad možností zlepšení životních podmínek místních lidí. Nejbližší vodní zdroj se nachází asi 1,5 kilometru od Mare-Rouge. Každá rodina proto vysílá dvakrát denně pro vodu nosiče, který celkově přinese cca 16 litrů vody za den. Na praní, vaření, pití a umývání tak vychází průměrně 2 litry vody na člena domácnosti.

Italští misionáři vymysleli projekt Acquedotto per Haiti (Vodovod pro Haiti), který zaštítilo italské sdružení Filomondo. To tvoří převážně dobrovolníci, kteří působí hlavně v Africe a jejich posláním je bojovat proti hladu a nedostatku pitné vody ve třetím světě. Realizovaný projekt na Haiti využívá vydatného zdroje povrchové vody. Od něj bude vést potrubí, které bude ústit v objemném zásobníku na vodu (vodárenská věž) uprostřed Mare Rouge. U vodárenské věže pak budou moci obyvatelé městečka nabírat vodu 24 hodin denně. Díky vhodnému postavení věže na nejvyšším bodě vesnice bude možné také vyrobit i jednoduchý vodovodní systém, který bude přivážet vodu například k tržišti.
 
Akvadukt přinese obyvatelům celou řadu výhod
 
Primární výhodou celého projektu je zvýšení životní úrovně místních obyvatel. Ti si budou moci přijít načerpat vodu v kterémkoli čase a místo 1,5 kilometru budou pro vodu chodit 100 metrů. Další výhodou je zlepšení hygienických podmínek ve městě. Do vodárenské věže bude proudit voda celý den i v noci, takže jí bude dost pro všechny a proto se zvýší možnost spotřeby vody na člověka. Lidé tak nebudou muset s vodou neustále drasticky šetřit, jak tomu bylo doposud. Díky silnému vodnímu zdroji realizátoři projektu odhadují, že Haiťané budou moci vodu využívat i k hospodářským nebo zemědělským účelům. 
 
Poslední důležitým přínosem projektu Acquedotto per Haiti je ustavení Místního vodního řídícího výboru, který je prvním konceptem skutečné veřejné správy v oblasti. Členové výboru, kterých je dvanáct a mezi nimiž jsou i italští misionáři, mají na starosti řízení výstavby akvaduktu a po jeho dokončení budou dohlížet na jeho údržbu a budou se také starat o řízení prodeje vody. Peníze za prodej vody budou určeny do Správy fondu na údržbu a rozšíření vodovodu.
 
Celý projektu byl spuštěn v roce 2009 a cena za vybudování celého akvaduktu je stanovena na 325 000 eur, což je v přepočtu zhruba 8 milionů korun. V současné době má sdružení vybráno zhruba polovinu této finanční částky.
 
Jelikož Mare-Rouge leží ve stejné oblasti, ve které se pohybují i naši vrtaři a budují v ní studny, stali se z italských misionářů naši kolegové snažící se o dostupnost vody pro všechny obyvatele Haiti. Italská spolupráce nám velice pomohla i v květnu, kdy jsme od sdružení Filomondo dostali nabídku na bezplatný převoz technického materiálu pro naši misi. Nabídku jsme využili, kontejner s nákladem nyní čeká v přístavu v Janově na odbavení.