Farnost Blatnice pod svatým Antonínkem na Hodonínsku přispěla v březnu letošního roku na podporu vrtání studní na Haiti částku 100 000 Kč. V minulém týdnu pak další farnosti v okolí Blatnice (Ostrožská Lhota, Nedakonice, Uherský Ostroh) přispěly na konto projektu celkovou sumou 25 000 Kč. Všem dárcům samozřejmě velice děkujeme a na našich stránkách zveřejňujeme článek vysvětlující, proč právě na Slovácku je podpora chudého ostrova v Karibiku tak silná:
Koncem roku 2008 vznikla v hlavě blatnického faráře P. Zdeňka Stodůlky myšlenka pomoct hladovějícím dětem na Haiti. V té době tam působil jeho spolužák P. Roman Musil.  Při jednom setkání si posteskl, že by ve velkých přístavních městech mohl pro své žáky, kterých mu do školy chodí 250 a on jim chce dát aspoň jednou denně najíst, mohl sehnat jídlo. Pytle rýže ale neměl jak do několik hodin jízdy vzdálené farnosti dovézt.

P. Stodůlka se rozhodl, že mu pomůže sehnat náklaďák. Základ sbírky tehdy tvořilo 60 000 Kč z kasičky, na které je v kapli na Antonínku neumělý nápis rukou Chléb sv. Antonína. Stodůlkova výzva o pomoc se setkala s mimořádným ohlasem veřejnosti. Uskutečnily se humanitární koncerty, jejichž výtěžek putoval na konto sbírky. Auto značky Praga V3S nakonec věnoval jeden sponzor.

„Zpočátku jsme chtěli vybrat zhruba dvě stě tisíc korun, abychom mohli poslat náklaďák lodí na Haiti. Jen cesta po moři totiž vyjde zhruba na tuto částku. Nakonec se nám v první etapě podařilo ale vybrat devět set tisíc korun, což mne velmi mile překvapilo. Mohli jsme si tedy dovolit koupit ještě jedno nákladní a to rozebrali na součástky. Dále jsme poslali invalidní vozíky, matrace na spaní, školní lavice, židličky, zdravotní pomoc. Dary jsme prostě naplnili celý kontejner. Lidé nám začali velmi pomáhat. V současné době se jedná řádově o miliony korun, které lidé věnovali. Za to jim patří obrovský dík," zdůraznil P. Stodůlka.

Studna je bohatstvím celé vesnice

Letos už náklaďák na Haiti slouží třetím rokem. Pomoc, která vzešla z Blatnice, ale pokračuje, i když nyní už vše zastřešuje nezisková organizace Fidcon (více informací na: http://www.praga-haiti.cz/cz ) V současné době má na starosti především projekt Voda pro Haiti. Jen vloni bylo na Haiti vyvrtáno šest studní. Do té doby totiž museli Haiťané, žijící v odlehlých koutech ostrova, chodit pro vodu pěšky třeba pět až deset kilometrů. Když tam čeští technici vloni vyvrtali šest studní, zavládla mezi domorodci obrovská radost. Technici se pak na ostrov po roce vrátili, aby zkontrolovali stav studní. Na místě objevili dvě závady. Jedna ze studní byla zamčená visacím zámkem. Tamní obyvatelé si chtěli prostě tento zdroj života uchránit jen pro sebe.  Chlapi jim ale vysvětlili, že musí studnu otevřít a dát k dispozici všem, kdo vodu potřebují. Studny fungují tak, že člověk vodu pumpuje prostřednictvím železného pedálu nohou. Po roce užívání byl u jedné studny tento pedál  úplně prošlapaný. Bylo tedy naprosto zřejmé, jak velmi je používaný. Jak se u nás kdysi stávali fronty na maso, tak se v těchto místech Haiti stojí fronta na vodu. Technici proto vše opravili a rozhodli se ve vesnici vyvrtat ještě jednu studnu.

„Nyní jsou tam vrtaři znovu. Potřebujeme ale dofinnacovat třetí část vrtání. Chceme sehnat další peníze, aby se podařilo vykopat co nejvíce studní," upozornil uprostřed března P. Stodůlka. A jak mohou lidé pomoct? Nejsnadnější je poslat peníze na konto 2137396359/0800 nebo prostřednictvím DMS PRAGAHAITI na číslo 87777.  Pokud by někdo měl zájem, může si dokonce „adoptovat" vlastní studnu, což ho vyjde na 130 000 Kč a poté může na internetu sledovat postup prací na výstavbě. Nadále pomáhá i blatnická farnost. Z kasičky Chléb sv. Antonína letos poputuje na projekt Voda pro Haiti sto tisíc korun.

Pán Bůh se stará...

„Víte, mám úžasnou zkušenost, jak se Pán Bůh o nás stará. Jeden rok jsme byli požádáni, abychom přispěli z kasičky Chléb svatého Antonína na farnost mého kolegy faráře v pohraničí. Na faře se mu propadla střecha a potřeboval ji opravit. Slíbil jsem mu, že pošlu z výtěžku kasičky na Antonínku deset tisíc korun. Uplynulo asi půl roku a v pokladničce se nastřádalo okolo třiceti tisíc korun. Zpočátku jsem byl v pokušení  kolegovi poslat jen oněch slíbených deset tisíc, protože máme ve farnosti také plno potřeb. Nakonec jsem mu ale poslal celou částku, která se vybrala. Poté, co jsem peníze složenkou odeslal, u mě na faře hned druhý den ráno zazvonil neznámý muž, který mi řekl: „Víte, jedu kolem a viděl jsem, že máte velmi krásné poutní místo. Vezu vám nějaký příspěvek. Tady máte třicet tisíc." To je doklad toho, jak má Pán Bůh smysl pro humor, a jak se o nás stará," podělil se na závěr o svou zkušenost P. Zdeněk Stodůlka.

Ze svých lidských sil přitom P. Stodůlka dál dělá, co může, aby Haiti pomohl. V sobotu 14. dubna se proto v rámci Slavnosti oskoruší ve Společenském domě v Tvarožné Lhotě uskuteční přednáška Voda pro Haiti. P. Stodůlka návštěvníkům nejdříve promítne krátký dokument o cestě prvního náklaďáku na Haiti. Poté bude následovat beseda, kdy se budou zájemci moct zeptat na vše, co je zajímá. K dispozici zde dále budou čtyři banery, které celý projekt pomoci názorně přibližují.

Pokud někdo nemá peníze a přesto chce pomoct, může celý projekt podpořit modlitbou. Ta každého "stojí" jen nějaký čas a přitom je neméně důležitá.

Text: Lenka Fojtíková
Zdroj: Farní webové stránky Blatnice pod sv. Antonínkem