Projekt organizace Hand for Help Europe, o.s., se kterou naše občanské sdružení (Fidcon) navázalo kontakt, úspěšně startuje. Jde o výstavbu mobilní nemocnice na Haiti. Bude mít tři budovy, součástí bude i elektrocentrála a úpravna vody. Čeští pracovníci tam zůstanou jeden rok, poté nemocnici předají místním.
Liberec / S pátečním odesláním posledního kontejneru skončily přípravy na zahájení projektu pomoci osobám postiženým lednovým zemětřesením na Haiti. Materiální hodnota projektu činí k dnešnímu dni 17.996.726,- Kč, z čehož finanční prostředky byly zajištěny do výše přesahující 9.000.000,- Kč.

Veškerý materiál uvedené hodnoty je již na cestě na Haiti, kde náš spolupracovník a člen týmu Mgr. Jiří Kobza vede příslušná jednání a upřesňuje nejvýhodnější lokalitu. Hlavní patnáctičlenný tým pak odletí na Haiti kolem 20. dubna 2010.

Jak jsme již informovali, projekt je zaměřen na výstavbu a provozování zdravotnického zařízení, proškolení místního zdravotnického personálu a následné předání celého tohoto zařízení Haitské vládě, popř. na místě pracující humanitární organizaci, jako dar České republiky, přičemž součástí projektu je i výstavba a zprovoznění velkokapacitní úpravny vody.

Rozsah i obsah pomoci byl konzultován s velvyslanectvím Haiti v Berlíně a s řadou na místě pracujících neziskových organizací a expertních týmů.

Na místě budeme na základě domluvy a uzavřených dohod spolupracovat s dalšími českými organizacemi, které v oblasti již pracují a s mezinárodními (Sri Chinmoy centrum) i americkými organizacemi (Stepping Stone Ministriesa a Partners in Health).

Projekt bude naší organizací zajišťován po dobu minimálně 12-ti měsíců.

Jeho hodnota se bude postupem času navyšovat a předpokládáme, že dosáhne výše přesahující 30 milionů korun.

Do odjezdu je třeba zajistit další finanční prostředky pro pokrytí výdajů na zajištění funkčnosti zařízení a bezpečnosti na místě.

Informaci o zahájení mise obdrželo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, příslušné orgány EU (UN OCHA), vláda Haiti a další zainteresované organizace.

Zdrojhttp://www.helphaiti.cz/2010/04/pripravy-projektu-skonceny/