Více než půl milionu Haiťanů je v bezprostředním ohrožení hladu. Může za to dlouhé období sucha, které na Haiti trvá od loňského listopadu a zasáhlo nejvíce vyprahlý severozápad země. Jde o region Nord-Ouest, kde již několik let budujeme studny s pitnou vodou. Haitská vláda společně s velitelstvím mise OSN na Haiti (MINUSTAH) vyslala v minulém měsíci na severozápad ostrova speciální komisi i potravinovou pomoc.
Komise složená ze zástupců vlády a organizací MINUSTAH, UNICEF, Panamerické zdravotnické organizace a organizace World Food Program zjišťovala podrobnosti o zhoršující se potravinové situaci v oblasti, kterou již několik měsíců sucho sužuje. Kontrolovala také distribuci potravinové pomoci, kterou vláda ve spolupráci s organizací World Food Program poskytla více než 160 000 nejpotřebnějším obyvatelům regionu. Ti dostali potravinové dávky, v nichž nechyběla mouka, sůl nebo olej na dobu 45 dní. Tato pomoc je jedním z nástrojů, kterými chce haitská vláda a MINUSTAH bojovat proti zvyšujícím se případům hladu a podvýživy v severozápadní oblasti Haiti. „Společně s haitskými úřady intenzivně pracujeme na konkrétních opatřeních, které v krátkodobém a střednědobém horizontu zlepší situaci nejohroženější skupinu obyvatel, tak, aby byly schopny lépe čelit budoucím krizím,“ sdělil speciální vyslanec generálního sekretáře OSN na Haiti Peter de Clercq, který byl jedním ze členů komise vyslané do regionu Nord-Ouest.
 
Ohrožena hladem jsou i místa, kde působí projekt Praga-Haiti
 
Ve srovnání s ostatními regiony Haiti je podle Národního koordinačního centra pro potravinovou bezpečnost (CNSA) právě v Nord-Ouestu současná situace nejvážnější. Konkrétně pak CNSA zmiňuje, že suchem a nedostatkem potravin je zvláště ohrožené obyvatelstvo v okolí měst Baie de Henne, Bombardopolis, Jean Rabel and Mole St Nicolas. Právě v těchto oblastech stojí i naše studny s pitnou vodou, které alespoň částečně pomáhají obyvatelům za této obtížné situace.
 
Poradce premiéra Laurenta Lamotha pro potravinovou bezpečnost Hébert Docteur médiím sdělil, že vláda nemá dostatek prostředků, aby dokázala odvrátit hrozící potravinovou krizi na Haiti a obrací se proto na zahraniční partnery a humanitární subjekty. „Oceňujeme podporu všech humanitárních organizací, které nám pomáhají zajistit obyvatelům ohrožených oblastí nejdůležitější pomoc. Zároveň prosíme všechny partnery Haiti, aby nám poskytli dlouhodobě udržitelnou pomoc ke zmírnění krizové situace na severozápadě, zejména v kontextu hrozícího hladu, který může postihnout více než 600 000 Haiťanů,“ uzavřel výzvu Docteur.