Více než 4 miliardy haitských gourdů (1 gourd = cca 0,5 Kč), prázdninové školení pro 11 tisíc učitelů, ale také 1,2 milionu dětí, které mohou jít letos do školy bezplatně. To vše charakterizuje začátek nového školního roku na Haiti. Ten na ostrově letos začal se zpožděním jednoho měsíce, které zapříčinil hurikán Isaac, jež si na konci srpna na Haiti vyžádal nejméně 24 obětí a škody za 242 milionů dolarů. Přesto dne 1. října přišlo do škol více než 3 miliony haitských dětí a studentů.
Vzdělání je jednou z hlavních priorit současné vlády

Prezident Haiti Michel Martelly v předvečer začátku školního roku znovu připomněl, že vzdělání je jednou z hlavních priorit, na kterou se chce ve své politice soustředit. „Loni jsme poprvé umožnili bezplatné školství pro jeden milion dětí. Letos je to o dvě stě osmdesát tisíc dětí více. Naší snahou však je, aby na Haiti byla škola zdarma pro všechny mladé lidi v zemi,“ řekl ve svém projevu prezident. Právě bezplatné školství je jednou z novinek, kterými se Martellyho vláda snaží zvýšit úroveň vzdělanosti v zemi, v níž je asi 47 procent obyvatel negramotných. Před dvěma lety založila Všeobecný Bezplatný Školský Program (PSUGO), který má na starosti hradit prozatím alespoň některým dětem poplatek za školní docházku. Do roku 2010 totiž všichni školáci bez výjimky museli platit školné, které si nemalá část rodin nemohla kvůli špatné finanční a sociální situaci dovolit.
 
Kromě příspěvku na školné, který se týká především rodin s více dětmi školou povinnými, se vláda Haiti snaží zkvalitnit vzdělání i dalšími cestami. Stát uhradí například 70 procent všech nákladů na učebnice pro žáky a v roce 2012 uhradí 3 miliony zcela nových učebnic. V novém školním bude v zemi otevřeno také 200 nových škol a stát poskytne již stávajícím školám 15 tisíc nových lavic a 50 tisíc židlí, čímž chce pomoci vybavenosti jednotlivých škol.
 
V jídelnách školáci dostanou často jediné vydatné jídlo za celý den
 
Prezident Martelly ve svém projevu také prohlásil, že si jeho vláda je dobře vědomá toho, že je nutné kromě zlepšení kvality výuky pracovat také na školních jídelnách, protože země je postižena chudobou a mnoho dětí ze školy odchází, protože v ní mají hlad. V rámci dotací z Národního Programu Školních Jídelen (PNCS) tak letos více než 1,5 milionů dětí dostane zdarma jedno teplé jídlo denně. 
 
Rozpočet na začínající školní oznámil ministr školství Pierre Vanneur. Částku 4 miliard haitských gourdů však platí haitská vláda pouze z poloviny. Ze dvou miliard totiž spoléhá na pomoc vládních i nevládních humanitárních a rozvojových organizací z celého světa, které na Haiti v sektoru vzdělávání pomáhají.