Praga-Haiti

Brno – Celkem 181 míčů a několik tisíc pastelek, omalovánek a školních potřeb. To je výsledek humanitární sbírky „200 míčů pro Haiti“. Sbírku uskutečnila česká nezisková organizace Fidcon, která realizuje dlouhodobou rozvojovou misi Praga-Haiti, zaměřenou na výstavbu studní na Haiti. Do sbírky se zapojilo několik set lidí z celé České republiky. Hračky a školní pomůcky pro haitské děti spolu s materiálem na technické zajištění mise a výstavbu studní se vydávají na svou cestu do Karibiku právě dnes. 
 
Vybíralo se v Brně, Blatnici pod Svatýn Antonínkem, Oloumoci, Broumově...

„Celá sbírka vznikla díky tomu, že posíláme na Haiti materiál, náhradní díly a techniku pro naši hlavní rozvojovou činnost – budování studní s pitnou vodou. Na konkrétní poptávku z Haiti jsme se rozhodli uspořádat sbírku fotbalových míčů a školních potřeb, které jsou na severozápadě Haiti nedostatkovým zbožím,“
vysvětlil manažer projektu Praga-Haiti Ivo Roškanin. „Velmi mě překvapilo, že se do sbírky zapojili lidé všech generací. Děti přinášeli pastelky, které nakoupily za svoje kapesné, starší lidé pak často přinesli peníze, abychom za ně nějaké míče koupili,“ přiblížil koordinátor sbírky Vojtěch Jurásek. Podle něj se nejvíce hraček vybralo v Brně a v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Hračky a se vybírali i v Olomouci, Broumově a dalších místech České republiky, nebo je lidé zasílali poštou.


 Kontejner pro rozvojovou pomoc na Haiti odjíždí z České republiky dnešní odpoledne. „Cesta z České republiky na Haiti trvá pět týdnů. Kontejner nejprve přepravíme návěsem do německého Bremerhavenu, odkud poputuje lodí do Port-au-Prince, hlavního města Haiti,“ přiblížil časový rozvrh Martin Bacílek z logistické společnosti DB Schenker, která sponzorsky zajistila nákladnou přepravu.

„Vybrané hračky a školní pomůcky jsou určeny pro cca deset škol a sirotčinců, se kterými jsme v dlouhodobém kontaktu. Tyto instituce školní potřeby a míče podle našich zkušeností nejlépe použijí pro rozvoj a užitek všech dětí v místech, kde působí.“ řekl Vojtěch Jurásek. Podle něj je tento krok na základě mnoha zkušeností moudřejší, než dary rozdávat přímo konkrétním dětem. „Zamezí se tak závisti i majetkové nerovnosti mezi dětmi,“ vysvětlil Jurásek. Hlavní náklad kontejneru pak zahrnuje náhradní díly do aut a vrtacích strojů, ocelové trubky na pažení vrtů, zařízení dílny, materiál pro zámečnickou práci a nejrůznější vybavení zvyšující soběstačnost mise projektu Praga-Haiti na severozápadě Haiti.

Více fotografií z nakládky naleznete v galerii.

O Haiti:

Haiti je podle údajů OSN nejchudší země západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami (zemětřesení v roce 2010; epidemie cholery v roce 2011). Pro devět a půl milionu obyvatel je zahraniční pomoc nezbytnou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně několik kilometrů denně pro pitnou vodu. Právě nedostatek základních lidských potřeb, stejně jako vysoká negramotnost a nezaměstnanost, brání rozvoji země.

O projektu Praga-Haiti:

Projekt Praga-Haiti je český rozvojový a humanitární projekt, který realizuje nezisková organizace Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na dlouhodobou rozvojovou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných oblastech. Zároveň také nabízí místním obyvatelům po dobu mise zaměstnání a stálý plat. Od roku 2010, kdy se projekt specializuje na budování studní, se podařilo vyslat do Karibiku 7 vrtařských misí a postavit více než tři desítky studní pro zhruba 30 000 obyvatel Haiti. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách: www.praga-haiti.cz.

Celý projekt je financován především příspěvků veřejnosti a sponzorských darů. Přispět na účel výstavby studní s pitnou vodou na Haiti je možné buď na účet veřejné sbírky projektu 2900234848/2010, nebo formou dárcovské SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777.