Pokud potřebujete potvrzení pro odečtení daru z daní, prosíme, vyplňte a odešlete tento formulář. Možnosti, jak můžete potvrzení využít jsou popsány dole pod formulářem. Děkujeme za Vaši podporu.

Identifikace platby
Částka(*)
Povinné pole

Protiúčet
Invalid Input

Datum platby(*)
Neplatný vstup

Vaše údaje
Oslovení
Invalid Input

Firma
Povinná položka

Invalid Input

DIČ
Invalid Input

Jméno(*)
Povinná položka

Příjmení(*)
Povinná položka

Ulice a číslo popisné(*)
Povinná položka

Obec(*)
Povinná položka

PSČ(*)
Povinná položka

Stát(*)
Povinná položka

E-mail(*)
Povinná položka

Telefon(*)
Povinná položka

Potvrzení daru(*)

Invalid Input

Jak můžete využít potvrzení o daru
Nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 1. Zákona o dani z příjmů umožňuje snížit daňový základ formou darování.
Fyzické osoby
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo v daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě. Pokud poskytnou bezúplatné plnění manželé ze společného jmění manželů, může odpočet uplatnit jeden z nich nebo oba poměrnou částí. Limity pro uplatnění darů se posuzují u každého z manželů samostatně a zůstávají neměnné, tj. v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Právnické osoby
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Naše organizace je osvobozena od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Vaše dary jsou proto využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v § 20 odst. 8 Zákona o dani z příjmu.