Praga-Haiti

Brno – V pátek 2. prosince ve 13:00 bude v Brně zahájena Adventní veřejná sbírka humanitárního projektu Praga-Haiti. Její výtěžek je určen na financování mise českých vrtařů, kteří se na Haiti - nejchudší zemi západní polokoule - vypraví v lednu 2012. Jejich plánem je pokračovat ve vrtání studní s pitnou vodou ve vesnicích na severozápadě země. Sbírka se bude konat každý všední den od 13:00 do 19:00, o víkendech pak celodenně, a skončí 22. prosince. Dobrovolníci budou vybírat do zapečetěných pokladniček před nákladním vozem Praga V3S postupně na ulicích Panská, Česká a Kozí. Zároveň chceme nabídnout možnost rozhovoru či krátké reportáže s Jiřím Kučerou, velitelem mise Voda pro Haiti (září – listopad 2010). Jiří Kučera bude v Brně přítomen ve dnech 8. – 10. prosince.
 
Humanitární a rozvojový projekt Praga-Haiti pomáhá konkrétním způsobem obyvatelům Haiti. Cílem současné etapy projektu je vystavět na severozápadě ostrova v potřebných lokalitách několik desítek studní. Tím se mnohonásobně zvýší životní úroveň chudých haitských venkovanů, kteří dodnes museli pro vodu chodit pěšky i sedm kilometrů. „Během letošního jara se nám podařilo kompletně vybudovat sedm studní a udělat ještě několik dalších vrtů s pitnou vodou. Místní obyvatelé jsou nadšení. Většina z nich má poprvé v životě zdroj pitné vody přímo v místě svého bydliště,“ uvedl manažer projektu Praga-Haiti Václav Vacek.

Právě vrtání v nepřístupném terénu haitského venkova je jednou z těžkostí, které české vrtaře na Haiti potkávají. Mezi další překážky patří extrémní klimatické podmínky tropického ostrova, improvizované stravování či hygiena, nebo neexistence geologických map, které jsou pro vrtaře studní důležitou pomocí. „Vrtání studní na Haiti je opravdu náročné. Je to ale důležitá pomoc pro místní lidi, kteří na ostrově žijí v těžko představitelných podmínkách chudoby,“ říká Filip Hlásný, český technik, který byl v rámci projektu Praga-Haiti na karibském ostrově již třikrát.

Pracovníci Praga-Haiti vrtají studny v okolí misie Baie-de-Henne. Místní kněz P. Rodolphe Balthazar, který je garantem projektu z haitské strany, řekl: „Vždy jsem znal přísloví, že voda znamená život. Ale až ve chvíli, kdy čeští vrtaři vybudovali první studnu jsem si uvědomil, že tomu je skutečně tak. Ta radost místních lidí byla nepopsatelná, velmi jim to všem usnadňuje život!“

Projekt vrtání studní je neziskový a je financován pouze z darů sponzorských firem nebo veřejnosti. Z toho důvodů jsou pořádány veřejné sbírky v českých a moravských městech. V prosinci budou moci obyvatelé Brna přispět do zapečetěných kasiček poblíž nákladního auta Praga V3S – makety auta, které na Haiti převáží vrtaře i vrtnou soupravu. Vybrané peníze budou použity na pokrytí financování další vrtařské mise na Haiti, která se připravuje na začátek příštího roku. Průměrná cena nákladů na jednu studnu se totiž pohybuje kolem 130 000 Kč.

Background Haiti:

Haiti je nejchudší zemí západní části světa. Odhaduje se, že více než polovina z osmi a půl milionu obyvatel nemá žádnou placenou práci. Tato země je navíc již mnoho let politicky nestabilní a v posledních letech je provázena i mnoha přírodními katastrofami. Stačí připomenout silné zemětřesení v lednu 2010, nebo epidemii cholery, která zde vypukla na přelomu loňského a letošního roku. Právě po ničivém zemětřesení žije na Haiti stále ještě mnoho set tisíc lidí ve stanových příbytcích bez možnosti postavit si nový dům.