Praga-Haiti

Praha / Haiti – Pracovníci projektu Praga-Haiti vyvrtali během měsíce a půl na severozápadě Haiti již více než deset zdařilých vrtů s pitnou vodou. Nejhlubší z nich měří jedenaosmdesát metrů. Sedm těchto vrtů se podařilo již také zabetonovat a úspěšně uvést do provozu. Tyto hotové studny byly předány do rukou místním lidem ke každodennímu užívání. Tři vrtaři z České republiky tak zajistili pitnou vodu minimálně šesti tisícům lidí. Vrtařský tým na Haiti doplňují ještě dva místní pracovníci.
Vrtání studní na Haiti je součást humanitárního projektu Praga-Haiti. „Haiti naši pomoc nutně potřebuje. Stačí si jen připomenout epidemii cholery, která se rozšířila právě kvůli neexistujícím zdrojům pitné vody,“ vysvětluje manažer projektu Praga-Haiti Václav Vacek. „Nestačí pouze posílat peníze, je nutné být na místě mezi chudými a zajímat se o jejich konkrétní potřeby. Již čtyři roky spolupracujeme s misijní stanicí v Baie-de-Henne, kde působil i český misionář P. Roman Musil, takže víme, ve kterých místech je naše pomoc nejvíce potřebná,“ uzavírá Vacek.
 
Práce na Haiti je velmi náročná

Tři čeští vrtaři odletěli na Haiti začátkem února letošního roku. Jsou vybaveni vrtnou soupravou, kompresorem a především českým nákladním autem Praga V3S. To je ideálním dopravním prostředkem v zemi protkané horskými hřebeny, jejíž cesty připomínají spíše vymletá koryta řek. Češi se však musí vyrovnávat i s dalšími těžkostmi. „Podmínky na Haiti jsou opravdu extrémně náročné. Teplota zde neklesá pod 30°C, je tu vysoká vlhkost, zcela nedostatečné hygienické podmínky, žádná infrastruktura. Proto je i samotné vrtání velmi náročné. Lidé ve vesnicích, kde vrtáme jsou však za naši pomoc velmi vděční a se vším nám ochotně pomáhají,“ odpovídá prostřednictvím e-mailu Filip Hlásný, jeden z vrtařů, který aktuálně na Haiti pracuje.

Naším cílem je dlouhodobě pomáhat obyvatelům v severozápadním regionu Haiti. V roce 2009 jsme do misijní stanice v Baie-de-Henne přivezli první nákladní auto Praga V3S. Dnes s ním již zkušený domorodý řidič převáží materiál, potraviny i místní obyvatele. Letos chceme vrtat studny ještě v několika desítkách vesnic a postupně také zaškolovat místní pracovníky,“ uvádí Václav Vacek.

Haiti je nejchudší zemí západní polokoule. Je to politicky nestabilní stát, zmítaný nepokoji a zvláště v posledních letech pronásledovaný přírodními katastrofami. Pro osm a půl milionu obyvatel je zahraniční pomoc nezbytnou podmínkou k přežití. Na haitském venkově chodí obyčejní lidé běžně i více než sedm kilometrů pro pitnou vodu. Právě nedostatek základních lidských potřeb brání jakémukoliv rozvoji země.

O projektu Praga-Haiti:

Projekt Praga-Haiti je český neziskový projekt, který realizuje občanské sdružení Fidcon z Jablonného nad Orlicí. Na Haiti působí od roku 2008 a zaměřuje se na konkrétní a dlouhodobou pomoc na severozápadě ostrova. Díky partnerství s misijní stanicí v Baie-de-Henne a diecézní charitou v Port-de-Paix, které projektu poskytují nezbytné zázemí, pomáhají čeští vrtaři v těch nejvíce potřebných místech. Aktuální informace o projektu je možné najít na webových stránkách projektu: www.praga-haiti.cz.

Celý projekt je financován ze sponzorských darů a příspěvků. Přispět na účel výstavby studní s pitnou vodou na Haiti je možné buď na účet veřejné sbírky projektu 2137396359/0800 nebo formou dárcovské SMS ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777.