Zde se dočtete správné odpovědi anketních otázek.
Počet válců motoru Pragovky:

6 válců 

 
Na Haiti se nejčastěji pere:

Ručně

Kolik kol má Praga V3S?

12 kol (2 náhradní:)

Nejrozšířenějším dopravním prostředkem na Haiti je:

Osel