Orlický deník informoval o misi, jejích cílech a celkově o projektu Praga-Haiti. Jednozdrojová zpráva byla publikována koncem února. K přečtení ji nabízíme níže.

OD